Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

Dołącz do nas!

Główne Zadania

pomoc w przygotowaniu ofert przetargowych,

weryfikacja ofert dostawców i podwykonawców,

przygotowywanie zestawień i zamówień materiałów,

nadzorowanie terminów dostaw,

raportowanie realizacji projektów,

współpraca z zespołem projektowym i budowlanym,

organizowanie i nadzorowanie robót,

koordynowanie harmonogramu prac,

prowadzenie rejestru kosztów, rozliczeń personelu, materiałów, sprzętu oraz środków transportu,

sporządzanie dokumentacji wymaganej przy rozliczaniu zadań budowlanych.

Oczekiwania

 • wykształcenia wyższego technicznego o profilu inżynierii sanitarnej lub ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja

lub

wykształcenia wyższego technicznego o profilu budownictwo, energetyka z 2 letnim doświadczeniem w branży sanitarnej,

branżowej wiedzy technicznej,

obsługi pakietu MS Office, Outlook,

prawa jazdy kat. B,

umiejętności pracy w zespole,

dobrej organizacji pracy własnej,

umiejętności szybkiego uczenia się,

dokładności, rzetelności i zaangażowania w powierzone prace,

dodatkowym atutem będą uprawnienia budowlane oraz doświadczenie przy kosztorysowaniu i rozliczaniu prac budowlanych.

Oferujemy

stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;

możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;

dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka;

dodatkowe 2 dni wolne po przepracowaniu pół roku;

świadczenia dla pracowników będących rodzicami;

pakiety medyczne.

WAŻNE:

Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych do dnia 18.12.2023 roku
na adres mailowy rekrutacja@opec.pl lub na adres spółki: OPEC- TERMO Sp. z o.o. ul. Budowlanych 7 86-300 Grudziądz
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 56 45 06 144 lub 56 45 06 291
W CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: ,,Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych w dokumentach aplikacyjnych dla celów procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o .o. zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą w ogłoszeniu’’.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46   zwanego dalej RODO informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. z siedzibą
  w Grudziądzu przy ul. Budowlanych 7.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@opec.pl
 3. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych w toku obecnego postępowania rekrutacyjnego odbywa się w oparciu o:
 4. 6 ust. 1 lit. c RODO  – w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy,
 5. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnie wyrażoną zgodę  w przypadku pozostałych danych.
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 7. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania postępowania rekrutacyjnego.
 9. Podanie danych osobowych wskazanych w pkt 3 a jest konieczne do realizacji celu, do jakiego zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana oferty złożonej w procesie rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 10. W każdej chwili przysługuje Pani/ Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.