Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

Grudziądzkie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

POZNAJMY SIĘ

KONTAKT
CELE
REALIZACJA PROJEKTÓW

Grudziądzkie Inwestycje Medyczne Sp. z o. o.
ul. dr. Ludwika Rydygiera 15/17
86-300 Grudziądz

Telefon: +48 502 513 443
E-mail: biuro@gim.grudziadz.com

Grudziądzkie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. powołane zostały na podstawie umowy Spółki z dnia 22 lipca 2011 roku. Celem Spółki jest wspieranie, we wszelkich dopuszczalnych formach działalności, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu (zwanego dalej Szpitalem), w zakresie inwestycji na terenie Szpitala oraz pośredniczenia w finansowaniu inwestycji w obszarze jego działania.

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
stanowić będzie w pełni funkcjonalną i nowoczesną jednostkę tego typu w skali województwa kujawsko-pomorskiego. Ze względu na specyfikę oddziału zaplanowano jego dogodne powiązanie funkcjonalne z odpowiednimi działami szpitala, które ściśle ze sobą współpracują. Kwestią kluczową będzie również optymalne połączenie z węzłem komunikacyjnym, co umożliwi szybkie przewiezienie chorego z zewnątrz oraz z oddziałów łóżkowych i bloku operacyjnego. Bliskie sąsiedztwo bloku operacyjnego umożliwi w razie potrzeby nadzór pooperacyjny po operacjach. Oddział będzie strefą zamkniętą dla osób odwiedzających i osób postronnych. Zespół zaprojektowanych pomieszczeń ma na celu umożliwić podstawowe czynności ratujące życie i monitorowanie funkcji życiowych oraz przyjmowanie pacjentów do nieplanowanego leczenia szpitalnego.

CENTRALNA STERYLIZATORNIA
Centralna Sterylizatornia to jednostka usługowa. Jej zadaniem jest przygotowanie do sterylizacji i sterylizacja narzędzi, sprzętu medycznego i materiałów tekstylnych. Wśród stosowanych metod sterylizacji wyróżnia się metodę:

wysokotemperaturową – para wodna
niskotemperaturową – tlenkiem etylenu i nadtlenkiem wodoru

W OBIEKTYWIE