Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

Grudziądzkie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

AKTUALNOŚCI

POZNAJMY SIĘ

Grudziądzkie Inwestycje Medyczne Sp. z o. o.
ul. dr. Ludwika Rydygiera 15/17
86-300 Grudziądz

Kontakt:
Telefon: +48 502 513 443
E-mail: biuro@gim.grudziadz.com

O NAS

Grudziądzkie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. powołane zostały na podstawie umowy Spółki z dnia 22 lipca 2011 roku. Celem Spółki jest wspieranie, we wszelkich dopuszczalnych formach działalności, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu (zwanego dalej Szpitalem), w zakresie inwestycji na terenie Szpitala oraz pośredniczenia w finansowaniu inwestycji w obszarze jego działania.

Najbardziej spektakularnym zadaniem zrealizowanym w 2021 roku była inwestycja pn. „Przeciwdziałanie powstawaniu zakażeń wewnątrzszpitalnych poprzez zapewnienie możliwości izolacji pacjenta w rozbudowanym i zmodernizowanym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz podwyższenie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego pacjentów wskutek doposażenia i przebudowy Centralnej Sterylizatorni Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Wł. Biegańskiego w Grudziądzu”. Nakład inwestycyjny w wysokości 5.196.715,05 zł, był w 100% sfinansowany ze środków dotacyjnych. W ramach projektu osiągnięty został cel „zwiększenia dostępu do usług zdrowotnych”, będący tożsamym z celem szczegółowym PI 9a oraz osi priorytetowej 6 RPO W K-P 2014-2020 Solidarne Społeczeństwo I Konkurencyjne Kadry, poddziałania 6.1.2 Inwestycje w Infrastrukturę zdrowotną.

 

W OBIEKTYWIE