Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

INNE PLACÓWKI OŚWIATOWO WYCHOWAWCZE

INNE PLACÓWKI OŚWIATOWO WYCHOWAWCZE

placówki miejskie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Kazimierza Kirejczyka,

ul. Kasprowicza 4
tel./fax (56) 46-54-323
kom. 609004812
internat tel. (56) 46-54-323 w.33 lub 46

  • Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna
  • Internat

Dyrektor – mgr Mariola Sokołowska

Ognisko Pracy Pozaszkolnej

ul. Chełmińska 104
tel. (56) 46-58-546
kom. 609004546
Dyrektor – mgr Arkadiusz Elszkowski

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Korczaka 23
tel. (56) 46-44-805
kom. 609003546
fax (56) 46-44-806
Dyrektor – mgr Dorota Meller Murawska  
          

Zespół Placówek Młodzieżowych „Bursa”

ul. Hallera 37
tel. (56) 64-35-500
kom. 609004965

  • Bursa Szkolna   
  • Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Dyrektor – mgr Ewa Szulc-Goławska

Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli

ul. Legionów 2
tel. (56) 46 230 19,
tel. (56) 46 10 476
Dyrektor – mgr Małgorzata Cieszyńska-Skowrońska

Zespół Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych

ul. Parkowa 25
tel./fax (56) 46-234-26
kom. 609004795

1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1, im. Polskich Olimpijczyków

  • Oddział przedszkolny
  • Szkoła Podstawowa Nr 14 Specjalna
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy Specjalna
  • Internat

2) Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Nr 1

Dyrektor – mgr Anna Drozdowska

PLACÓWKI EDUKACYJNE

GALERIA

w obiektywie