Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

Grudziądzki Holding Komunalny Sp. z o.o.

POZNAJMY SIĘ

KONTAKT
O NAS
CEL
FUNKCJE

Grudziądzki Holding Komunalny Sp. z o. o.
ul. Waryńskiego 32-36
86-300 Grudziądz

Telefon: 56 477 07 47

O NAS

Grudziądzki Holding Komunalny SA powołany przez gminę-miasto Grudziądz w celu sukcesywnego nabywania udziałów i akcji spółek, których udziałowcem/ akcjonariuszem jest gmina-miasto Grudziądz, świadczenia usług doradztwa i wprowadzania ładu korporacyjnego oraz świadczenia usług związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, kadr, płac wraz doradztwem finansowym, ekonomicznym oraz controllingowym, jak i koordynowanie projektów i przedsięwzięć inwestycyjnych w sferze komunalnej, w tym przygotowywanie inwestycji kluczowych, wskazywanych przez gminę-miasto Grudziądz, czynnie uczestniczy w koncepcjach rozwoju miasta Grudziądza oraz opracowania i wdrożenia spójnej wizualizacji, identyfikacji i informacji.

Centrum usług wspólnych dla podmiotów kapitałowych i stowarzyszeń
Jednym z celów powołania GHK SA było stworzenie centrum usług wspólnych obejmującego wszystkie podmioty kapitałowe zależne od gminy – miasta Grudziądz oraz stworzenie grupy podatkowej. Obecnie Spółka prowadzi usługi księgowe, finansowe, płacowe, ekonomiczne, kadrowe i organizacyjne w 7 podmiotom, w tym 6 spółkach komunalnym oraz 1 stowarzyszeniu, w których na bieżąco koryguje i wdraża, we współpracy z zarządami tych spółek, spójne zasady funkcjonowania. Swoje działania w najbliższym czasie będzie rozszerzała na podmioty niezależne od Gminy – miasta Grudziądz, w szczególności tzw start-up-y.

Koordynujemy projekty i przedsięwzięcia inwestycyjne w sferze komunalnej. Na dobrze skomunikowanym terenie, na osiedlu Rządz, gmina – miasto Grudziądz planuje budowę wielofunkcyjnego, atrakcyjnego Centrum o zasięgu regionalnym.

Centrum będzie obejmować dwa znaczące dla regionu obiekty, funkcjonalnie różne, połączone wspólnym dziedzińcem i parkingiem.

Funkcje Centrum:

wielofunkcyjna hala widowiskowo-sportowa z torem kolarskim i hotelem,
centrum rekreacji wodnej.

Zadanie to, z uwago na sytuację gospodarczą chwilowo zostało zawieszone.

Spójny „Planu Komunikacji i Promocji Miasta Grudziądza”

Na początku 2021 roku władze Miasta przystąpiły do opracowania „Planu Komunikacji i Promocji Miasta Grudziądza”, którego celem jest wypromowanie oraz wykreowanie marki Grudziądz. Obejmuje on zarówno promocję Miasta, jak i podmiotów kultury, sportu, gospodarki, opieki zdrowotnej, transportu i turystyki. Zadanie to zostało przekazane do realizacji GHK SA.

Ważnym elementem Planu jest spójność wizerunkowa wynikająca z integracji działań komunikacyjnych i jest warunkiem koniecznym do zbudowania silnej, wyrazistej marki Miasta. Jej podstawami są:

uporządkowanie wizualnego oblicza,
uspójnienie komunikatów wizualnych i werbalnych,
ciągłość i konsekwencja w komunikowaniu wizerunku,
spójność komunikacji zewnętrznej z wewnętrzną,
zgodność wizerunku komunikowanego w działaniach promocyjnych ze stanem faktycznym.

Plan obejmuje zarówno stosowane symbole, idee, zdjęcia, inne elementy identyfikacji wizualnej, jakie stosowane są przez miasto w sposób zamierzony bądź niezamierzony.