Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.

POZNAJMY SIĘ

KONTAKT
O NAS
CELE I IDEE
UDZIAŁOWCY

Biuro Zarządu Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 32-36
86-300 Grudziądz

Telefon: +48 56 696 80 91
e-mail: gpp@gpp.grudziadz.pl

Administracja:
Telefon: +48 56 696 80 91
E-mail: gpp@gpp.grudziadz.pl

Prezes Zarządu
Leszek Mrazek
E-mail: l.mrazek@gpp.grudziadz.pl
Telefon: 603 951 042

Inkubator Przedsiębiorczości
Agnieszka Czyżewska
E-mail: a.czyzewska@gpp.grudziadz.pl

Oferta dla Usług i rzemiosła
Tomasz Smolarek
E-mail: t.smolarek@gpp.grudziadz.pl

GRUPA ZAKUPOWA:
Radosław Suchan
E-mail: e-mail: r.suchan@gpp.grudziadz.pl
Telefon: +48 56 696 80 96

Piotr Jagodziński
E-mail: p.jagodzinski@gpp.grudziadz.pl
Telefon: +48 56 696 80 93

Justyna Kończyńska
E-mail: e-mail: j.konczynska@gpp.grudziadz.pl
Telefon: +48 56 696 80 84

O GPP
Grudziądzki Park Przemysłowy został powołany do życia w grudniu 2004 roku na mocy porozumienia zawiązanego przez Gminę – Miasto Grudziądz, Gminę Grudziądz, Starostwo Grudziądzkie oraz OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. Spółka powołana do zarządzania Parkiem została wpisana do Krajowego Rejestru Spółek w lutym 2005 roku.

W 2005 roku GPP Sp. z o.o. podpisało umowę z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. na mocy, której otrzymało dofinansowanie na realizację projektu inwestycyjnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006 w ramach działania 1.3: Tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju firm, Priorytet 1: Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu. Projekt ten obejmował uzbrojenie terenów niezabudowanych będących własnością GPP Sp. z o.o. oraz wykupienie z rąk syndyka masy upadłościowej GZPG- um Stomil dwóch hal i ich kapitalny remont. Prace zostały zrealizowane do czerwcu 2008 roku.

W 2014 roku udziały w Spółce GPP sprzedały Gmina Grudziądz oraz Starostwo Grudziądzkie na rzecz OPEC Grudziądz Sp. z o.o. Tym samym Spółka obecnie posiada dwóch udziałowców Gminę – Miasto Grudziądz oraz OPEC Grudziądz Sp. z o.o.

Grudziądzki Park Przemysłowy został powołany, jako jeden z instrumentów podnoszący konkurencyjność regionu grudziądzkiego. Głównym celem utworzenia GPP jest wspieranie przedsiębiorczości oraz restrukturyzacja i uatrakcyjnienie terenów poprzemysłowych, co w konsekwencji ma wpłynąć na wzrost zatrudnienia w przemyśle.

Celami strategicznymi są:

pozyskanie kapitału zewnętrznego,
rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
wzrost konkurencyjności inwestycyjnej regionu grudziądzkiego,
rozbudowa nowoczesnego uzbrojenia na terenie GPP Sp. z o.o.
restrukturyzacja terenów po GZPGum „Stomil” S.A.

Udziałowcami Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. są Gmina – Miasto Grudziądz oraz OPEC Grudziądz Sp. z o.o.

Gmina Miasto Grudziądz posiadająca 17 979 równych i niepodzielnych udziałów po 500 pln o łącznej wartości 8 989 500 pln
OPEC Grudziądz Sp. z o.o. posiadający 10 125 równych i niepodzielnych udziałów po 500 pln o łącznej wartości 5 062 500 pln