Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. 

POZNAJMY SIĘ

KONTAKT
CEL I MISJA
ATUTY
OFERTA
HISTORIA

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 28/30
86-300 Grudziądz

NIP 876-18-72-491
Regon: 870485618
KRS Nr 0000010351, Nr BDO 000024196

Nr konta:
Bank Millennium nr 91 1160 2202 0000 0000 6088 4611
Santander Bank Polska nr 07 1090 1678 0000 0001 5044 1238
Kapitał zakładowy 64 028 500,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych).

Sekretariat
Telefon: 56 45 04 901
fax: 56 45 04 934
mail: mwio@mwio.pl

Obsługa Klienta
Telefon: 56 45 04 938
Telefon: 56 45 04 905
Telefon: 56 45 04 929
Telefon: 56 45 04 886

mail: dok@mwio.pl

Laboratorium Centralne
ul. Curie – Skłodowskiej 10
tel. 56 45 04 913

Stacja Uzdatniania Wody
ul. Hallera 79
tel. 56 45 04 950

Oczyszczalnia Ścieków
Nowa Wieś
tel. 56 46 59 077

Zakład Gospodarki Odpadami
tel. 56 46 81 300

wew. 1 PSZOK,
wew. 2 kontakt w sprawie odbioru odpadów,
wew. 3 przyjęcie odpadów do ZGO,
wew. 4 centrum edukacji ekologicznej,

CEL I MISJA

Naszą misją jest służba społeczności Grudziądza i wspieranie rozwoju miasta.

Grudziądzkie Wodociągi istnieją od 23.12.1899. Obecnie funkcjonują pod nazwą Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.  Tę Spółkę powołano 17.06.1997 r.

Naszym celem jest zrównoważony rozwój zapewniający świadczenie naszym klientom najwyższej jakości usług, przy uwzględnieniu ich ekologicznej realizacji, w trosce o środowisko naturalne, dla dobra obecnego i przyszłych pokoleń.

Nasze atuty to przede wszystkim długoletnie doświadczenie, własny sprzęt specjalistyczny, wykwalifikowana i doświadczona kadra. Oferujemy szeroki wachlarz branżowych usług specjalistycznych w atrakcyjnych cenach.

Oferta skierowana do mieszkańców i inwestorów

Jesteśmy spółką komunalną świadczącą kompleksowe usługi wodno-kanalizacyjne, obejmujące produkcję i dostarczanie wody, odbiór, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków, projektowanie i wykonawstwo przyłączy wodno-kanalizacyjnych, jak również akredytowane usługi laboratoryjne w zakresie badania wody, ścieków oraz osadów ściekowych. Dysponujemy Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Specjalizujemy się w usługach związanych z gospodarką odpadami komunalnymi obejmującymi odbiór, transport, segregację oraz ich składowanie. Działamy w sposób odpowiedzialny społecznie i troszczymy się o środowisko naturalne.

Oferta skierowana do mieszkańców oraz turystów

Spółka zaprasza do Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie na zajęcia z zakresu ekologii, ochrony środowiska oraz gospodarowania odpadami. Ofertę edukacyjną kierujemy przede wszystkim do dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Grudziądz, a także gmin ościennych. Program edukacyjny Centrum obejmuje m.in. spotkania, wykłady, zabawy ekologiczne, zabawy plenerowe na terenie ogrodu CEE, konkursy, zajęcia techniczne oraz plastyczne. Ponadto odwiedzający Centrum mają niebywałą okazję zwiedzić pobliski Zakład Gospodarki Odpadami i zapoznać się z technologią sortowania, kompostowania i składowania odpadów.

Pasjonatów techniki i dziejów Grudziądza zapraszamy do zabytkowej oczyszczalni ścieków. To obiekt oddany do użytku w 1907 r. Podczas zwiedzania opowiadamy o jego historii, a także zastosowanych rozwiązaniach technicznych. W podziemiach obiektu nadal znajdują się „zabytkowe” elementy mechaniczne i stare pompy, które po oczyszczeniu i odnowieniu prezentują obecnie dawną świetność. Odtworzyliśmy również zabytkowej oczyszczalni – tj. sito Riensch – Wurla. Ponadto w ramach ekspozycji stałej prezentujemy wystawę pamiątek jednego z pracowników.

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. to firma, która dziedziczy ponad 110 lat historii. Od 23.12.1899 roku firma służy społeczeństwu Grudziądza oraz ochronie jego naturalnego środowiska. Dzięki pracy setek ludzi, ich zaangażowaniu, poświęceniu, wodociągi się rozwijają, obejmując swym zasięgiem działania nie tylko rejon miasta, ale również gminy Grudziądz. Więcej o historii firmy na stronie BIP.link zewnętrzny

W OBIEKTYWIE