Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

Zmiana taryfy za ciepło.

Informujemy, że z dniem 1.05.2023 roku spółka OPEC GRUDZIĄDZ wprowadzi do stosowania zmiany Taryfy dla ciepła. Zmiany są wynikiem ogłoszonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 30 marca 2023 roku średnich cen sprzedaży ciepła za rok 2022 oraz nowych wskaźników referencyjnych dla poszczególnych rodzajów paliw. Ceny ciepła określone w taryfie dla odbiorców podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej wzrosną średnio o 2,6% (3,77 zł/GJ netto).

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw, spółka OPEC GRUDZIĄDZ w dalszym ciągu będzie stosowała w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi cenę najniższą z trzech cen określonych w ustawie, tj. średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększoną o średnie stawki opłat za usługi przesyłowe. W przypadku odbiorców uprawnionych oznacza to średni wzrost ceny zakupu ciepła o 0,44 zł/GJ netto, czyli średnio o 0,31%. Odbiorcami uprawnionymi są gospodarstwa domowe, szpitale, żłobki, przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej i inne instytucje użyteczności publicznej, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, które zapewniają dostawy ciepła do lokali mieszkalnych i lokali instytucji użyteczności publicznej. Wynika z tego, że wszyscy mieszkańcy Grudziądza są odbiorcami uprawnionymi. Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększona o średnie stawki za usługi przesyłowe będzie niższa od dopuszczalnej maksymalnej ceny dostawy ciepła o 9,25 zł/GJ, czyli 6,1%.

Treść Decyzji Prezesa URE: https://www.opec.grudziadz.pl/UploadedImages/5312c9e8-a27e-4e78-ac27-8a64eaef40b8.pdf

Co? Gdzie? Kiedy?

Najnowsze wpisy

6. Grudziądzki Festiwal Rowerowy – już 9 czerwca
24 maja 2024
Mówimy: STOP POŻAROM TRAW!
24 maja 2024
MORiW szuka Ratowników!
23 maja 2024
SZPITAL poszukuje do pracy! Sprawdź ofertę
23 maja 2024
II Endokawa w Grudziądzkiej Geotermii – relacja z warsztatów
23 maja 2024
Dzień Matki z CK Teatr i Klubem Akcent
23 maja 2024