Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

OPEC-TERMO Sp. z o.o.

Poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:
Kierownik Działu Energetycznego

Główne zadania na stanowisku:

 • nadzór i eksploatacja kotłowni gazowych, usług AKPiA oraz usług energetycznych,
 • monitorowanie terminowości i jakości realizowanych prac, zgodności z harmonogramem, budżetem, dokumentacją techniczną i obowiązującymi przepisami,
 • nadzór nad eksploatacją kotłowni lokalnych, sieci ciepłowniczych oraz węzłów ciepłowniczych,
 • utrzymanie w sprawności technicznej wszystkich instalacji elektroenergetycznych, słaboprądowych, komputerowych, wodnych, ciepłowniczych, kanalizacyjnych,
 • organizowanie i nadzorowanie okresowych pomiarów ochronnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa energetycznego,
 • współpraca z Urzędem Dozoru Technicznego,
 • nadzór oraz koordynowanie prac podległych pracowników pogotowia ciepłowniczego, sekcji AKPiA oraz sekcji ds. telemetrycznych,
 • raportowanie przebiegu realizowanych remontów i inwestycji,
 • planowanie i realizacja projektów inwestycyjnych i remontowych w obszarze energetyki.

Wymagania:

  • wykształcenia wyższego technicznego o profilu elektrycznym, elektronicznym lub energetycznym
  • minimum dwuletniego doświadczenia zawodowego w zarządzaniu podległym zespołem pracowników
  • branżowej wiedzy technicznej,
  • uprawnienia SEP
  • dodatkowym atutem będą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
  • obsługi pakietu MS Office,
  • prawa jazdy kat. B,
  • wysokich zdolności organizacyjnych, umiejętności pracy pod presją czasu,
  • gotowości do podejmowania nowych wyzwań,
  • dokładności, rzetelności i zaangażowania w powierzone prace,

   

Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • prywatną opiekę medyczną,
  • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka,
  • świadczenia dla pracowników będących rodzicami,
  • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych
do dnia 23.09.2023 roku na adres mailowy: rekrutacja@opec.pl

lub na adres spółki:

OPEC- TERMO Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 7
86-300 Grudziądz

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 564506291

W CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: ,,Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych w dokumentach aplikacyjnych dla celów procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez OPEC-TERMO Sp. z o.o. zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą w ogłoszeniu’’.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
56 45 06 144 lub 56 45 06 291

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art.13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 zwanego dalej RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OPEC-BIO Sp. z o.o. z siedzibą
w Grudziądzu przy ul. Budowlanych 7.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@opec.pl
3. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych w toku obecnego postępowania
rekrutacyjnego odbywa się w oparciu o:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy,
b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnie wyrażoną zgodę w przypadku pozostałych danych.
4. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami
prawa.
5. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania postępowania
rekrutacyjnego.
7. Podanie danych osobowych wskazanych w pkt 3 a jest konieczne do realizacji celu, do jakiego zostały
zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana oferty złożonej w
procesie rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
8. W każdej chwili przysługuje Pani/ Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Co? Gdzie? Kiedy?

Najnowsze wpisy

„Stop War Take Photo” – relacja z wystawy zdjęć Macieja Kastnera w Muzeum
2 marca 2024
Sześciu wspaniałych w Muzeum Handlu Wiślanego
2 marca 2024
Zapraszamy do Teatru na spektakl dla dzieci – „Pinokio”
2 marca 2024
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
1 marca 2024
Kalendarz Biblioteczny marzec 2024
1 marca 2024
Marzec miesiącem Kobiet w Geotermii Grudziądz
1 marca 2024