Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

OPEC-BIO Sp. z o.o. Poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: Inspektor ds. biomasy

OPEC-BIO Sp. z o.o.

Poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Inspektor ds. biomasy

Główne zadania na stanowisku:
• opracowywanie analiz i sprawozdań dotyczących gospodarki materiałowej
• rejestrowanie, dokumentowanie, rozliczanie, przyjmowanie, wydawanie oraz techniczna i ekonomiczna
obsługa obrotów na magazynie technicznym
• wsparcie administracyjne zbiorów biomasy i przechowywania surowców
• weryfikacja planów zakupowych biomasy
• weryfikacja dokumentacji kryteriów zrównoważonego rozwoju (KZR), składanych przez dostawców
• udział w spotkaniach z grupami producenckimi oraz innymi przedstawicielami zespołów rolniczych
w aspekcie współpracy oraz tworzenie materiałów panelowych
• tworzenie dokumentacji w ramach spotkań z dostawcami biomasy oraz i ich przedstawicielami

Wymagania:
• wykształcenie minimum średnie rolnicze
• mile widziane doświadczenie w koordynowaniu prac zespołów
• mile widziane doświadczenie rozliczania gospodarki magazynowej i znajomość branży rolniczej
• samodzielność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań
• dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w zespole
• umiejętność pracy w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia z nastawieniem na efekty
• znajomość MS Office
Oferujemy:
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę
• dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka
• dodatkowe świadczenia dla pracowników będących rodzicami

Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych
do dnia 22 marca 2023 roku na adres mailowy: rekrutacja@opec.pl

lub na adres spółki:

OPEC-BIO Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 7
86-300 Grudziądz

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 564506291

W CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: ,,Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych w dokumentach aplikacyjnych dla celów procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez OPEC-BIO Sp. z o. o. zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną
dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą w ogłoszeniu’’.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art.13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 zwanego dalej RODO informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OPEC-BIO Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Budowlanych 7.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@opec.pl
3. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych w toku obecnego postępowania
rekrutacyjnego odbywa się w oparciu o:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy,
b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnie wyrażoną zgodę w przypadku pozostałych danych.
4. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami
prawa.
5. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania postępowania
rekrutacyjnego.
7. Podanie danych osobowych wskazanych w pkt 3 a jest konieczne do realizacji celu, do jakiego zostały
zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana oferty złożonej w
procesie rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
8. W każdej chwili przysługuje Pani/ Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Co? Gdzie? Kiedy?

Najnowsze wpisy

„Z Archiwum Andrzeja Wajdy”
31 marca 2023
Otwarcie wystawy „Wieczna chwila. Mateusz Brzozowski. Malarstwo”
31 marca 2023
„Odlot” Teatr Współczesny Szczecin już jutro
31 marca 2023
Jarmark Wielkanocny – 1.04.2023
31 marca 2023
Wojsko w przestrzeni miast – materiały pokonferencyjne
31 marca 2023
Zatrudnimy Psychologa – Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego
30 marca 2023