Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

OPEC-BIO Sp. z o.o. Poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: Inspektor ds. biomasy

OPEC-BIO Sp. z o.o.

Poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Inspektor ds. biomasy

Główne zadania na stanowisku:
• opracowywanie analiz i sprawozdań dotyczących gospodarki materiałowej
• rejestrowanie, dokumentowanie, rozliczanie, przyjmowanie, wydawanie oraz techniczna i ekonomiczna
obsługa obrotów na magazynie technicznym
• wsparcie administracyjne zbiorów biomasy i przechowywania surowców
• weryfikacja planów zakupowych biomasy
• weryfikacja dokumentacji kryteriów zrównoważonego rozwoju (KZR), składanych przez dostawców
• udział w spotkaniach z grupami producenckimi oraz innymi przedstawicielami zespołów rolniczych
w aspekcie współpracy oraz tworzenie materiałów panelowych
• tworzenie dokumentacji w ramach spotkań z dostawcami biomasy oraz i ich przedstawicielami

Wymagania:
• wykształcenie minimum średnie rolnicze
• mile widziane doświadczenie w koordynowaniu prac zespołów
• mile widziane doświadczenie rozliczania gospodarki magazynowej i znajomość branży rolniczej
• samodzielność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań
• dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w zespole
• umiejętność pracy w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia z nastawieniem na efekty
• znajomość MS Office
Oferujemy:
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę
• dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka
• dodatkowe świadczenia dla pracowników będących rodzicami

Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych
do dnia 22 marca 2023 roku na adres mailowy: rekrutacja@opec.pl

lub na adres spółki:

OPEC-BIO Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 7
86-300 Grudziądz

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 564506291

W CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: ,,Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych w dokumentach aplikacyjnych dla celów procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez OPEC-BIO Sp. z o. o. zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną
dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą w ogłoszeniu’’.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art.13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 zwanego dalej RODO informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OPEC-BIO Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Budowlanych 7.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@opec.pl
3. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych w toku obecnego postępowania
rekrutacyjnego odbywa się w oparciu o:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy,
b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnie wyrażoną zgodę w przypadku pozostałych danych.
4. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami
prawa.
5. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania postępowania
rekrutacyjnego.
7. Podanie danych osobowych wskazanych w pkt 3 a jest konieczne do realizacji celu, do jakiego zostały
zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana oferty złożonej w
procesie rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
8. W każdej chwili przysługuje Pani/ Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Co? Gdzie? Kiedy?

Najnowsze wpisy

Dzień II Jarmarku św. Mikołaja 2023 w Grudziądzu zakończył się w późnych godzinach wieczornych przy pięknych muzycznych rytmach. Zapraszamy do relacji!
8 grudnia 2023
Rozmowy z pasją – wywiad z Katarzyną Kuligowską
8 grudnia 2023
Nadesłane zdjęcia z Jarmarku św. Mikołaja
7 grudnia 2023
Mikołajkowy Turniej w Piłkę Halową Szkół Ponadpodstawowych w Grudziądzu
7 grudnia 2023
Ale było Czad-owo! W dniu 7 grudnia, odbyło się spotkanie prowadzone przez Panią Teresę Mazurkiewicz, która opowiadała o Afrykańskim Czadzie. 
7 grudnia 2023
Derby z Bydgoszczą w piątek 8.12!
7 grudnia 2023