Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

OPEC-GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. Poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: Operator kotła w Wydziale Wytwarzania Obszaru Eksploatacji

OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Operator kotła w Wydziale Wytwarzania Obszaru Eksploatacji

Zakres odpowiedzialności:
• eksploatacja kotłów parowych i wodnych wraz z urządzeniami pomocniczymi,
• nadzór nad pracą instalacji oczyszczania spalin w zakresie odazotowania, odsiarczania
i odpylania spalin (IOS) celem dotrzymania dopuszczalnych standardów emisji,
• eksploatacja wewnętrznej sieci ciepłowniczej,
• utrzymywanie prawidłowych parametrów miejskiej sieci ciepłowniczej,
• optymalizacja i minimalizacja potrzeb technologicznych elektrociepłowni,
• odpowiedzialność za pracę urządzeń w sposób gwarantujący maksymalną sprawność wytwarzania,
niezawodność produkcji oraz bezpieczeństwo zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Od kandydata oczekujemy:
• wykształcenie średnie preferowane wyższe techniczne,
• znajomości zagadnień związanych z eksploatacją urządzeń energetycznych – mile widziane doświadczenie
na podobnym stanowisku,
• mile widziane uprawnienia energetyczne gr. II E i D,
• umiejętność organizacji pracy, zdolność samodzielnego działania, decyzyjność,
• umiejętność pracy pod presją czasu,
• gotowość do pracy w systemie zmianowym,
• umiejętność pracy w zespole,
• sumienność, terminowość, rzetelność w wykonywaniu obowiązków.

Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie z ugruntowaną pozycją na lokalnym runku
pracy z wieloletnim doświadczeniem
• możliwość uzyskania uprawnień energetycznych
• możliwość rozwoju zawodowego w strukturach Obszaru technicznego
• dodatkowe wynagrodzenie w formie premii kwartalnej o charakterze uznaniowym w wysokości do 10 % sumy wynagrodzeń zasadniczych pracownika w przyjętym okresie rozliczeniowym zgodnie z zapisami
Regulaminu premiowania
• dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka
• dofinansowanie wypoczynku i dodatkowe świadczenia socjalne

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych
do dnia 16 kwietnia 2023 roku na adres mailowy: rekrutacja@opec.pl

W CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: ,,Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przesłanych w dokumentach aplikacyjnych dla celów procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez OPEC
GRUDZIĄDZ Sp. z o .o. zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą
informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą w ogłoszeniu’’.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

56 45 06 144 lub 56 45 06 291

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art.13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 zwanego dalej RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. z siedzibą
w Grudziądzu przy ul. Budowlanych 7.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@opec.pl
3. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych w toku obecnego postępowania
rekrutacyjnego odbywa się w oparciu o:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy,
b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnie wyrażoną zgodę w przypadku pozostałych danych.
4. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami
prawa.
5. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania postępowania
rekrutacyjnego.
7. Podanie danych osobowych wskazanych w pkt 3 a jest konieczne do realizacji celu, do jakiego zostały
zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana oferty złożonej w procesie
rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
8. W każdej chwili przysługuje Pani/ Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Co? Gdzie? Kiedy?

Najnowsze wpisy

Puchar Wisły w MNO
12 kwietnia 2024
BOSSA NOVA CLASSICS – 13 04 2024
12 kwietnia 2024
12 kwietnia – dzień czekolady!
12 kwietnia 2024
Uroczystości patriotyczne w naszym mieście
11 kwietnia 2024
CUKRZYCA – dietetyk Natalia Mogiłko
11 kwietnia 2024
Spotkanie z autorem kryminałów Robertem Małeckim i promocja jego najnowszej książki „Zapadlina”.
11 kwietnia 2024