Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

OPEC-GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. Poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: Operator kotła w Wydziale Wytwarzania Obszaru Eksploatacji

OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Operator kotła w Wydziale Wytwarzania Obszaru Eksploatacji

Zakres odpowiedzialności:
• eksploatacja kotłów parowych i wodnych wraz z urządzeniami pomocniczymi,
• nadzór nad pracą instalacji oczyszczania spalin w zakresie odazotowania, odsiarczania
i odpylania spalin (IOS) celem dotrzymania dopuszczalnych standardów emisji,
• eksploatacja wewnętrznej sieci ciepłowniczej,
• utrzymywanie prawidłowych parametrów miejskiej sieci ciepłowniczej,
• optymalizacja i minimalizacja potrzeb technologicznych elektrociepłowni,
• odpowiedzialność za pracę urządzeń w sposób gwarantujący maksymalną sprawność wytwarzania,
niezawodność produkcji oraz bezpieczeństwo zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Od kandydata oczekujemy:
• wykształcenie średnie preferowane wyższe techniczne,
• znajomości zagadnień związanych z eksploatacją urządzeń energetycznych – mile widziane doświadczenie
na podobnym stanowisku,
• mile widziane uprawnienia energetyczne gr. II E i D,
• umiejętność organizacji pracy, zdolność samodzielnego działania, decyzyjność,
• umiejętność pracy pod presją czasu,
• gotowość do pracy w systemie zmianowym,
• umiejętność pracy w zespole,
• sumienność, terminowość, rzetelność w wykonywaniu obowiązków.

Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie z ugruntowaną pozycją na lokalnym runku
pracy z wieloletnim doświadczeniem
• możliwość uzyskania uprawnień energetycznych
• możliwość rozwoju zawodowego w strukturach Obszaru technicznego
• dodatkowe wynagrodzenie w formie premii kwartalnej o charakterze uznaniowym w wysokości do 10 % sumy wynagrodzeń zasadniczych pracownika w przyjętym okresie rozliczeniowym zgodnie z zapisami
Regulaminu premiowania
• dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka
• dofinansowanie wypoczynku i dodatkowe świadczenia socjalne

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych
do dnia 16 kwietnia 2023 roku na adres mailowy: rekrutacja@opec.pl

W CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: ,,Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przesłanych w dokumentach aplikacyjnych dla celów procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez OPEC
GRUDZIĄDZ Sp. z o .o. zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą
informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą w ogłoszeniu’’.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

56 45 06 144 lub 56 45 06 291

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art.13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 zwanego dalej RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. z siedzibą
w Grudziądzu przy ul. Budowlanych 7.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@opec.pl
3. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych w toku obecnego postępowania
rekrutacyjnego odbywa się w oparciu o:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy,
b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnie wyrażoną zgodę w przypadku pozostałych danych.
4. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami
prawa.
5. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania postępowania
rekrutacyjnego.
7. Podanie danych osobowych wskazanych w pkt 3 a jest konieczne do realizacji celu, do jakiego zostały
zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana oferty złożonej w procesie
rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
8. W każdej chwili przysługuje Pani/ Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Co? Gdzie? Kiedy?

Najnowsze wpisy

„Z Archiwum Andrzeja Wajdy”
31 marca 2023
Otwarcie wystawy „Wieczna chwila. Mateusz Brzozowski. Malarstwo”
31 marca 2023
„Odlot” Teatr Współczesny Szczecin już jutro
31 marca 2023
Jarmark Wielkanocny – 1.04.2023
31 marca 2023
Wojsko w przestrzeni miast – materiały pokonferencyjne
31 marca 2023
Zatrudnimy Psychologa – Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego
30 marca 2023