Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

Otwarte spotkanie konsultacyjne na temat programu rewitalizacji

Przypominamy, że od 15 kwietnia trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2024-2035. Konsultacje te trwać będą jeszcze do 20 maja. Z kolei na 7 maja wyznaczony został termin otwartego spotkania konsultacyjnego, do udziału w którym zachęcamy.

Otwarte spotkanie konsultacyjne odbywać się będzie w godzinach od 16.00 do 18.00 w budynku Centrum Aktywizacji Społecznej Spichlerz 57 przy ul. Spichrzowej 57 w Grudziądzu.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2024-2035 to strategiczny dokument wyznaczający cele oraz kierunki działania w perspektywie długookresowej. Jego celem jest realizacja zintegrowanych, kompleksowych i skoncentrowanych terytorialnie przedsięwzięć rewitalizacyjnych na rzecz lokalnej społeczności, gospodarki, ładu przestrzennego oraz zrównoważonego rozwoju.

Konsultacje społeczne mają na celu uzyskanie opinii od wszystkich zainteresowanych stron, dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2024-2035. Wszelkie zgłaszane uwagi i opinie mogą przyczynić się do rozwiązania problemów występujących na obszarze rewitalizacji oraz mają wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców Grudziądza.

O tym kto może wziąć udział w konsultacjach  społecznych, jak można zgłaszać uwagi i opinie do projektu dokumentu oraz gdzie można znaleźć informacje na temat konsultacji społecznych, informowaliśmy już w tekście dostępnym tutaj:

https://grudziadz.pl/artykul/69/21372/konsultacje-spoleczne-dotyczace-gminnego-programu-rewitalizacji-miasta-grudziadza

Po przeprowadzeniu konsultacji zostanie sporządzony raport podsumowujący ich przebieg oraz zawierający dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, jak również omówienie przebiegu konsultacji oraz zgłoszonych uwag wraz z zajętym wobec nich stanowiskiem.

Co? Gdzie? Kiedy?

Najnowsze wpisy

LATO NA STARYM MIEŚCIE 2024
19 czerwca 2024
Laboratorium Pana Kleksa w Ogrodzie Biblioteki Miejskiej już 22 czerwca
19 czerwca 2024
Już wkrótce otwarta zostanie wystawa pokonkursowa, prezentująca nagrodzone prace uczestników ogólnopolskiego konkursu plastycznego pt. „Autoportret, czyli portret własny”.
19 czerwca 2024
Fado Festiwal w Grudziądzu
19 czerwca 2024
Czas zwiedzania poznajcie historię Domu Towarowego Korzeniewskich
19 czerwca 2024
Lipa, nie do Lipy! – Misja Na Zdrowie.
18 czerwca 2024