Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

Nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, iż od dnia 02.04.2024 r. prowadzony będzie nabór kandydatów do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Nabór będzie trwał nieprzerwanie do dnia 11.04.2024 r. włącznie.

Działanie: realizacja programu w ramach resortowego Programu ze środków Funduszu Solidarnościowego działającego w ramach zadań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wartość dofinansowania: całkowita wartość Programu wynosi 239 904,00 zł  i jest w 100 % finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Rodzaj zadania: świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności w ramach realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Cel programu: odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Grupa docelowa: Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów świadczących bezpośrednią opiekę nad 24 dorosłymi osobami legitymującymi się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym oraz 8 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Sposób zgłoszenia do Programu:

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług opieki wytchnieniowej proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia stanowiącej – Załącznik nr 1, klauzuli informacyjnej – RODO stanowiącej – Załącznik nr 2, oświadczenia Uczestnika stanowiącego – Załącznik nr 3, a także załączenie kserokopii orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności  lub orzeczenia o niepełnosprawności, w przypadku dziecka do 16 roku życia:

  • do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego 34a
    w pokoju 217 (II piętro), w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.30

lub

  • za pośrednictwem platformy ePUAP z zastrzeżeniem, że dokumenty muszą zostać podpisane podpisem kwalifikowalnym lub profilem zaufanym przez kandydata.

Wypełnienie i złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Programu. W pierwszej kolejności wsparcie w formie usług opieki wytchnieniowej otrzyma członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia,  placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudniony, uczący się lub studiujący. W dalszej kolejności o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Dokumenty złożone przed terminem rozpoczęcia naboru nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 56 69 68 794 w dni robocze w godzinach 7.30-15.30.

Plakat informacyjny – pobierz plik (PDF, 464 KB)

Dokumenty do pobrania:

Co? Gdzie? Kiedy?

Najnowsze wpisy

Grudziądz Foto 2024 – zaproszenie do konkursu
15 kwietnia 2024
Relacja ze Spaceru Ornitologicznego
14 kwietnia 2024
The Analogs i Dr. Misio w Klubie Akcent – relacja
14 kwietnia 2024
Dźwięki Paryża i senne wspomnienia w Klubie Akcent – relacja z recitalu i wystawy
13 kwietnia 2024
Puchar Wisły w MNO
12 kwietnia 2024
BOSSA NOVA CLASSICS – 13 04 2024
12 kwietnia 2024