Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

Dołącz do nas!

Główne Zadania

Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, zawarciem i realizacją umów dotyczących sprzedaży produktów i usług.

Utrzymywanie bieżących kontaktów z odbiorcami ciepła systemowego.

Redagowanie pism i prowadzenie korespondencji.

Zapewnienie kompleksowej opieki merytorycznej odbiorcom.

Wystawianie faktur i rozliczanie sprzedaży ciepła systemowego i energii elektrycznej.

Współpraca z działem handlowym i technicznym.

Przygotowywanie analiz, raportów i planów.

Prowadzenie działań promocyjnych i kreowanie pozytywnego wizerunku firmy.

Prowadzenie baz danych obiektów i odbiorców.

Oczekiwania

Wykształcenia minimum średniego.

Doświadczenia na stanowisku związanym z obsługą klienta.

Zorientowania na budowanie pozytywnych i trwałych relacji z odbiorcami.

Biegłej znajomości pakietu MS Office, w szczególności MS Excel.

Mile widziane doświadczenie w pracy z aktami prawnymi.

Zdolności analitycznego i krytycznego myślenia.

Umiejętności prowadzenia negocjacji.

Komunikatywności i łatwości w nawiązywaniu relacji z odbiorcami.

Samodzielności i bardzo dobrej organizacji pracy własnej.

Oferujemy

Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie z ugruntowaną pozycją na lokalnym runku pracy z wieloletnim doświadczeniem.

Możliwość rozwoju zawodowego, rozwijania swoich kompetencji.

Dodatkowe wynagrodzenie w formie premii kwartalnej.

Dodatkowe dni wolne, ruchomy czas pracy.

Dofinansowanie wypoczynku i świadczenia socjalne.

Pakiety medyczne.

WAŻNE:

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych do dnia 17 marca 2024 roku na adres mailowy: rekrutacja@opec.pl
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 56 45 06 291 lub 56 45 06 144
W CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: ,,Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych w dokumentach aplikacyjnych dla celów procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o .o. zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą w ogłoszeniu’’.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46   zwanego dalej RODO informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. z siedzibą
  w Grudziądzu przy ul. Budowlanych 7.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@opec.pl
 3. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych w toku obecnego postępowania rekrutacyjnego odbywa się w oparciu o:
 4. 6 ust. 1 lit. c RODO  – w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy,
 5. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnie wyrażoną zgodę  w przypadku pozostałych danych.
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 7. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania postępowania rekrutacyjnego.
 9. Podanie danych osobowych wskazanych w pkt 3 a jest konieczne do realizacji celu, do jakiego zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana oferty złożonej w procesie rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 10. W każdej chwili przysługuje Pani/ Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.