Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

Podatek na rzecz organizacji – zobacz.

Początek roku to tradycyjnie czas rozliczeń z fiskusem. Od zeszłego roku można przekazywać nie 1, a 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

KRS 145387 I Stowarzyszenie Otwarte Serca w Grudziądzu – swoją działalność skupia na niesieniu pomocy dzieciom, osobom chorym i niepełnosprawnym oraz zapewnieniu podopiecznym sprzętu edukacyjno-rehabilitacyjnego. Stowarzyszenie pokrywa koszty leczenia i rehabilitacji podopiecznych, ponadto organizuje zabawy, pikniki oraz wyjazdy integracyjne. Jest również organizatorem corocznego Grudziądzkiego Balu Charytatywnego. Kwota pozyskanych środków w 2023 r. wyniosła 96.621,90 zł.

KRS 155211 I Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Niewidzącej i Słabowidzącej w Grudziądzu – Prowadzi rehabilitację osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Środki z 1,5 % przeznaczy głównie na rehabilitację podopiecznych, organizowanie terapii i turnusów rehabilitacyjnych oraz na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Stowarzyszenie pozyskało w 2023 r.103.435,40 zł.

KRS 164834 I Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Sezam” – Stowarzyszenie prowadzi ośrodek terapii dla dzieci i młodzieży, które zmagają się z autyzmem. Ponadto stowarzyszenie zajmuje się diagnozowaniem spektrum autyzmu. Kwota jaką udało się zebrać w 2023 r. wynosi 96.672,68 zł.

KRS 184623 I Towarzystwo Przyjaciół Downa – prowadzi integrację osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz zajmuje się rehabilitacją podopiecznych. Kwota pozyskanych środków w 2023 r. wyniosła 59.835,02 zł.

KRS 236719 I Bank Żywności w Grudziądzu – działania organizacji nakierowane są na zapobieganie marnowaniu żywności oraz zjawisku niedożywienia i głodu kierując pomoc społeczną do osób w trudnej sytuacji życiowej. Środki zostaną przekazane na pokrycie kosztów dystrybucji żywności i utrzymania w należytym stanie środków transportu. W 2023 roku organizacja zebrała 5.949,00 zł.

KRS 242424 I Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło niesie pomoc osobom bezdomnym i ubogim stwarzając im miejsce schronienia poprzez prowadzenie schroniska, noclegowni, ogrzewalni i łaźni.  Koło zebrało w 2023 r. 11.845,64 zł.

KRS 255978 I Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „To-My” – w ramach działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzi rehabilitację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością a pozyskane środki przeznaczy na działalność Warsztatu Terapii. Stowarzyszeniu w 2023 r. udało się zebrać 13.176,40 zł.

KRS 302533 I Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Neurochirurgii i Osób z Urazami Układu Nerwowego – organizacja wspiera placówki i instytucje świadczące usługi na rzecz osób z urazami układu nerwowego. Pomaga też osobom w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. Kwota pozyskanych środków w 2023 r. wyniosła 3.305,10 zł.

KRS 309496 I Stowarzyszenie „Pro Choro” – Stowarzyszenie wspiera działalność Chóru ECHO. W 2023 roku Stowarzyszenie zebrało 2.049,90 zł.

KRS 341393 I „Amazonki” Grudziądz – Stowarzyszenie swoją działalność skupia na wsparciu kobiet po leczeniu raka piersi. Prowadzą także edukację prozdrowotną min.: wizyty w szkołach, zakładach pracy, wyjazdy integracyjno-krajoznawcze i turnusy rehabilitacyjne. Otrzymane wsparcie przeznaczy na prowadzenie systematycznej rehabilitacji kobiet po chorobach nowotworowych. Kwota pozyskanych środków w 2023 r. wyniosła 11.762,30 zł.

KRS 486302 I Stowarzyszenie „Zatrzymaj się…” na Rzecz Opieki Paliatywnej – Stowarzyszenie prowadzi działalność charytatywną w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz na rzecz osób niepełnosprawnych. Udziela porad związanych z opieką paliatywną. Organizuje koncerty i pikniki charytatywne, bierze udział w akcji „Żółte Pola Nadziei”, zajmuje się promocją zdrowego stylu życia. W 2023 roku Stowarzyszeniu udało się zebrać 6.630,00 zł.

KRS 626206 I Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy” – organizacja prowadzi rehabilitację społeczną, organizuje wyjazdy turystyczne, rekreacyjne i usamodzielniające. W ramach podatku 1,5 % Stowarzyszenie w 2023 roku pozyskało 263,75 zł.

KRS 762054 I Prohipo Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Promocji Sportu Jeździeckiego – prowadzi zajęcia z hipoterapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, a także naukę jazdy konnej. Rehabilituje m.in.:  z autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, spastycznością, upośledzeniem narządu wzroku oraz wadami postawy. Środki pozyskane z 1,5 % podatku przeznaczy na prowadzenie hipoterapii oraz na utrzymanie koni. Kwota pozyskanych środków w 2023 r. wyniosła 4.222,80 zł.

KRS 860554 I Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Osobom z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu „Latarnia” –  Stowarzyszenie działa na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Odpowiada za wdrażanie ich do aktywnego życia społecznego, wspiera i niesie pomoc ich rodzinom i opiekunom. Stowarzyszenie po raz pierwszy w tym roku jest uprawnione do otrzymania 1,5 % podatku.

Każdy podatnik samodzielnie wybiera na jaki cel przekazana zostanie kwota pochodząca z rozliczenia rocznego podatku. Przekazywana kwota, jeśli nie trafi na rzecz organizacji pożytku publicznego, wpłynie do Skarbu Państwa. Warto więc zainteresować się, któremu stowarzyszeniu czy fundacji z naszego miasta warto w ten sposób pomóc.

Co? Gdzie? Kiedy?

Najnowsze wpisy

“Solo i na głosy” – Michał Rajewski i chór Cantores Graudentes – fotorelacja
15 kwietnia 2024
Grudziądz Foto 2024 – zaproszenie do konkursu
15 kwietnia 2024
Relacja ze Spaceru Ornitologicznego
14 kwietnia 2024
The Analogs i Dr. Misio w Klubie Akcent – relacja
14 kwietnia 2024
Dźwięki Paryża i senne wspomnienia w Klubie Akcent – relacja z recitalu i wystawy
13 kwietnia 2024
Puchar Wisły w MNO
12 kwietnia 2024