Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

Sprawdź oferty kupna działki od  MWiO

NA SPRZEDAŻ

NIEZABUDOWANE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ MIEJSKICH WODOCIĄGÓW I OCZYSZCZALNI SP. Z O.O. W GRUDZIĄDZU

Działka o powierzchni 9 371 m² (0,9371 ha).

Przeznaczenie

nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną  z dopuszczeniem zabudowy usługowej (symbol 8 MW/U) z dopuszczeniem lokalizacji:

–   stanowisk postojowych albo garaży w parterach budynków lub kondygnacjach podziemnych,

–  usług w parterach budynków lub kondygnacjach podziemnych budynków mieszkalnych,

–   zabudowy usługowej.

Nieruchomość posiada możliwość dostępu do następujących sieci infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, wodociągowej, telekomunikacyjnej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz posiada techniczne możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. Na każdą z sieci przyszły właściciel musi wystąpić o szczegółowe warunki przyłączenia do odpowiedniego operatora.

Lokalizacja nieruchomości

Działka położona na Osiedlu Rządz, które jest jednym z nowszych osiedli mieszkaniowych w Grudziądzu. Jest to część miasta bardzo dynamicznie rozwijająca się pod kątem budownictwa mieszkaniowego. Na osiedlu i w jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się szkoła podstawowa, przedszkola, basen, boisko/kort, tereny rekreacyjne/las, przychodnia zdrowia, gabinety lekarskie, apteki, poczta, kościół oraz liczne punkty handlowo – usługowe. Mieszkańcy osiedla mogą korzystać z rozbudowanej sieci połączeń komunikacyjnych (autobusy, tramwaje).

Dostęp do drogi publicznej możliwy poprzez istniejący zjazd z drogi publicznej – ul. Księdza dr Władysława Łęgi – droga gminna nr 210122C oraz drogą wewnętrzną oznaczoną jako działka nr 378/7 obręb 132.

ul. Księdza dr Wł. Łęgi w Grudziądzu działka nr 378/2 obręb 132

Nieruchomość położona na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Południową, Szosą Toruńską, Rataja, Drogą Mazowiecką, terenami zielonymi, ulicami Zachodnią i Strażacką.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Nr XXIX/94/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30.11.2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom., poz. 4625 z dnia 08.12.2016 r.)

Powierzchnia całkowita 9371 m²

Cena za m² – 289,36 zł

——————————————–

Więcej informacji pod nr tel. 56 45 04 874, e-mail mwio@mwio.pl

——————————————–