Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

Dołącz do nas!

Główne Zadania

pobieranie i przygotowanie prób paliw stałych oraz odpadów paleniskowych,

pobieranie i badanie wody z układów energetycznych,

badanie chemicznych i fizycznych właściwości paliw stałych,

przygotowanie odczynników do analiz fizykochemicznych,

dokonywanie zapisów z przeprowadzonych czynności analitycznych,

sporządzanie niezbędnej dokumentacji z badań,

opracowywanie i raportowanie wyników badań i ich archiwizacja,

dbałość o powierzony sprzęt badawczy.

Oczekiwania

 wykształcenie minimum średnie chemiczne,

 praktyczna umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i wykonywania analiz laboratoryjnych,

dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,

dobra organizacja pracy,

mile widziane doświadczenie w pracy w akredytowanym laboratorium.

Oferujemy

stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie z ugruntowaną pozycją na lokalnym runku pracy z wieloletnim doświadczeniem,

dodatkowe wynagrodzenie w formie premii kwartalnej,

dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka,

dofinansowanie wypoczynku i świadczenia socjalne,

pakiety medyczne.

WAŻNE:

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych do dnia 12 stycznia 2024 roku na adres mailowy: rekrutacja@opec.pl
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 56 45 06 291 lub 56 45 06 144
W CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: ,,Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych w dokumentach aplikacyjnych dla celów procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o .o. zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą w ogłoszeniu’’.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46   zwanego dalej RODO informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. z siedzibą
  w Grudziądzu przy ul. Budowlanych 7.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@opec.pl
 3. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych w toku obecnego postępowania rekrutacyjnego odbywa się w oparciu o:
 4. 6 ust. 1 lit. c RODO  – w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy,
 5. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnie wyrażoną zgodę  w przypadku pozostałych danych.
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 7. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania postępowania rekrutacyjnego.
 9. Podanie danych osobowych wskazanych w pkt 3 a jest konieczne do realizacji celu, do jakiego zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana oferty złożonej w procesie rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 10. W każdej chwili przysługuje Pani/ Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.