Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

Dołącz do nas!

Główne Zadania

zapewnienie prawidłowej współpracy działu z producentami rolnymi oraz innymi grupami rolniczymi

utrzymywanie kontaktów z obecnymi kontrahentami oraz klientami i pozyskiwanie nowych

przygotowywanie planów zakupu biomasy we współpracy z Kierownictwem wynikających z bieżących potrzeb spółki

przygotowywanie i negocjowanie umów kontraktacyjnych przedwstępnych oraz ostatecznych z poszczególnymi producentami biomasy

bieżąca analiza rynku odbiorców, dostawców i producentów biomasy

koordynacja i nadzór nad pracami zbioru biomasy związanymi z prasowaniem słomy i siana oraz innych roślin energetycznych

organizacja spotkań i eventów z przedstawicielami branży rolniczej

Oczekiwania

wykształcenie minimum średnie rolnicze

znajomość branży rolniczej

doświadczenie w zakresie ofertowania, budżetowania, planowania i kontroli projektów

łatwość w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rolnikami

doświadczenie w koordynowaniu prac zespołów

samodzielność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań

dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w zespole

umiejętność pracy w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia z nastawieniem na efekty

znajomość MS Office

prawo jazdy kat. B

Oferujemy

zatrudnienie w ramach umowy o pracę

dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka

dodatkowe świadczenia dla pracowników będących rodzicami

możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego

pakiety medyczne

samochód służbowy

WAŻNE:

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych do dnia 27 października 2023 roku na adres mailowy: rekrutacja@opec.pl lub na adres spółki: OPEC-BIO Sp. z o.o. | ul. Budowlanych 7 | 86-300 Grudziądz
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 564506291
W CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: ,,Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych w dokumentach aplikacyjnych dla celów procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez OPEC-BIO Sp. z o. o. zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą w ogłoszeniu’’.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46   zwanego dalej RODO informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. z siedzibą
  w Grudziądzu przy ul. Budowlanych 7.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@opec.pl
 3. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych w toku obecnego postępowania rekrutacyjnego odbywa się w oparciu o:
 4. 6 ust. 1 lit. c RODO  – w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy,
 5. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnie wyrażoną zgodę  w przypadku pozostałych danych.
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 7. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania postępowania rekrutacyjnego.
 9. Podanie danych osobowych wskazanych w pkt 3 a jest konieczne do realizacji celu, do jakiego zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana oferty złożonej w procesie rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 10. W każdej chwili przysługuje Pani/ Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.