Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

Co to jest Zdrowie?

Siódmego kwietnia 1948 roku została powołana do życia Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Z tego powodu co roku upamiętniana jest ta data jako Światowy Dzień Zdrowia. Wyjątkowo na poczet tego wydarzenia będę pisał w tym felietonie (artykule) Zdrowie dużą literą.

Próbując odpowiedzieć na to niby proste pytanie: „Co to jest Zdrowie?” wielu z Nas może stwierdzić, że to nie jest tak łatwa i jednoznaczna odpowiedź. Ponieważ dla jednych będzie to stan, w którym w ogóle nie chorujemy i nie bierzemy żadnych leków. Dla kolejnych to będzie czas odzyskania sprawności i pełni sił, a tym samym powrót do pracy, nauki lub innych czynności po jakimś trudniejszym okresie w życiu, np. wypadku komunikacyjnym. Dla jeszcze innych Zdrowie jest „dobrem”, którego chce się zaznać czy wręcz marzeniem jakie ma się spełnić, bo od zawsze czują, że są niepełnosprawni i chorzy. Cytując znanego klasyka Jana Kochanowskiego: „Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz…”.

Zbliżmy się więc trochę do niektórych bieżących definicji i teorii dotyczących owej wartości uniwersalnej, o której tyle się mówi oraz życzy sobie i innym z powodu różnych okazji.

Aktualna od wielu lat definicja Zdrowia, zatwierdzona przez WHO mówi, że jest to:
stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (w tym dobrostanu subiektywnego), a nie tylko całkowitym brakiem choroby czy niepełnosprawności”.

Już w latach 70. Marc Lalonde, ówczesny kanadyjski Minister Zdrowia i Opieki Społecznej udowodnił, że cztery główne grupy czynników wpływają znaczący sposób na stan Zdrowia człowieka i są to rosnąco:

  • Opieka zdrowotna (10%)
  • Czynniki genetyczne, biologiczne (16%)
  • Środowisko fizyczne (21%)
  • Styl życia (53%).

Jak widać to nasz styl życia oraz otaczające środowisko fizyczne ma największy wpływ na Zdrowie, a znaczniej mniej czynniki dziedziczne czy opieka zdrowotna.

Jeśli uświadomimy sobie, które czynniki w Naszym życiu są modyfikowalne, a które niemodyfikowalne, istnieje szansa aby uskutecznić zachowania zdrowotne i prozdrowotne. Steptoe i wsp. w 2010 określili 5 klas takich zachowań:

  1. Unikanie używek (papierosy, alkohol, narkotyki i substancje psychoaktywne)
  2. Bezpieczeństwo komunikacyjne (np. zapinanie pasów bezpieczeństwa i kontrola prędkości prowadzonego pojazdu)
  3. Zwyczaje żywieniowe (np. redukcja spożywania tłuszczów szczególnie zwierzęcych, jedzenie odpowiedniej ilości warzyw i owoców)
  4. Pozytywne praktyki zdrowotne (jak mycie zębów, higiena otoczenia i siebie, aktywność fizyczna)
  5. Zachowania prewencyjne (regularne wizyty kontrolne u lekarza pierwszego kontaktu i stomatologa, samokontrola stanu zdrowia).

Całościowe, inaczej holistyczne ujęcie Zdrowia jako wartości uniwersalnej, zawiera w sobie wszystkie obszary naszego życia: fizyczny, psychiczny (emocjonalno-umysłowy), społeczny czy duchowy.

Jako fizjoterapeuta poszerzając świadomość zdrowotną swoich klientów, porównuje ludzkie ciało do dobrze rozwiniętego miasta. Jakże funkcjonowałoby miasto bez urzędów, instytucji, elektrowni, oczyszczalni ścieków czy cmentarza? A także bez infrastruktury elektrycznej i wodociągowo-ściekowej, sprawnej sieci dróg i obwodnic, a w niech egzystujących ludzi? Tak samo jak miasto, każdy ludzki narząd pełni swoją ważną rolę, a poprzez sprawną komunikację współpracuje z innymi sąsiadującymi czy odległymi narządami dla dobra człowieka. Ta kompleksowość a jednocześnie złożoność wpływa na jakość funkcjonowania „takiej metropolii” zarówno przez pryzmat dnia i nocy, tygodni, pór roku czy wielu lat.

Mimo, że ostatnie doświadczenia pandemiczne, silnie odbiły się w ilości zgonów i utracie zdrowia, szczególnie ludzi starszych i z obniżoną odpornością, to jednak w moim przekonaniu to również dzieci, młodzież oraz społeczność w wieku produkcyjnym jest stale narażona na utratę Zdrowia. Ta nadmiarowa ilość i jakość informacji jakimi jesteśmy bombardowani w ciągu dnia, różnorakie czynniki stresogenne podsycane presją otoczenia i ograniczeniami czasowymi działają destrukcyjnie na Nasze psychofizyczne Zdrowie. Poszukiwanie i rozwijanie w sobie rezyliencji, czyli takiej indywidualnej odporności i elastyczności psychicznej wobec zmieniających się warunków, może być kluczem do utrzymania dobrego funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego.

Opierając się na tej wiedzy można śmiało powiedzieć, że to ludzka sprawczość, plastyczność umysłu i codzienne prozdrowotne nawyki wraz z harmonijnymi relacjami wobec samego siebie, innych ludzi i istot czy środowiska jest fundamentem do odzyskania, bądź utrzymania Zdrowia.

Jeśli niepokoi Ciebie Twój stan Zdrowia w jakimkolwiek wymiarze i chcesz to zmienić, znajdź w sobie odwagę, podejmij decyzję. Poszukaj i umów się na konsultację do kompetentnej osoby, specjalisty, któremu możesz zaufać, np. lekarza, dietetyka, fizjoterapeuty, psychologa/psychoterapeuty. Może to jest ten czas, aby odnaleźć swoją drogę do osiągnięcia Zdrowia.

Autor: Paweł Swakowski

Co? Gdzie? Kiedy?

Najnowsze wpisy

Gwiazdy pierwszego dnia Jarmarku Spichrzowego na Błoniach Nadwiślańskich.
15 czerwca 2024
Piątkowa parada na rozpoczęcie Jarmarku Spichrzowego
15 czerwca 2024
Rajd rowerowy do Grafa Schwerin von Schwanenfelda – 30 czerwca 2024
14 czerwca 2024
strzeżone posterunki ratowników na kąpieliskach
14 czerwca 2024
“Miasto jak malowane… Grudziądz w akwarelach Zbigniewa Szczepanka”
14 czerwca 2024
Wystawa obrazów grudziądzkich malarzy w Bibliotece Miejskiej
14 czerwca 2024