Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

Refundacja podatku VAT za gaz (ogrzewanie) – MOPR

Refundacja podatku VAT za gaz (ogrzewanie).

O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie
opłaceniu pierwszej faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego za
ogrzewanie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Aby otrzymać zwrot VAT, należy złożyć wniosek o refundację podatku VAT
elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, pocztą oraz ewentualnie
osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu przy ul.
Waryńskiego 34A codziennie w dniach roboczych od godz. 8.00 do 13.00 w pokoju
nr 1 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt. 5
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z
2020 r., poz. 344). Wnioski składa się nie później niż do 29 lutego 2024 r. lub w
terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw
gazowych.

Formularz wniosku o refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych można
pobrać jn: TUTAJ

Wymagane dokumenty

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz należy załączyć:

1. fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to
przedsiębiorstwo energetyczne. Odbiorca pali gazowych w gospodarstwach
domowych to osoba, która dokonuje zakupu paliwa w znaczeniu pierwotnym jako
strona umowy z dostawca paliwa (umowa do wglądu),
2. dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
3. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w
tym odpowiednio:
– oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach
określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
4. w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do
ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na
jednego członka gospodarstwa domowego,
5. W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne:
– oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach
przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres
zasiłkowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy.
Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji.

Co? Gdzie? Kiedy?

Najnowsze wpisy

„Stop War Take Photo” – relacja z wystawy zdjęć Macieja Kastnera w Muzeum
2 marca 2024
Sześciu wspaniałych w Muzeum Handlu Wiślanego
2 marca 2024
Zapraszamy do Teatru na spektakl dla dzieci – „Pinokio”
2 marca 2024
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
1 marca 2024
Kalendarz Biblioteczny marzec 2024
1 marca 2024
Marzec miesiącem Kobiet w Geotermii Grudziądz
1 marca 2024