Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.

AKTUALNOŚCI

OPEC-GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. Poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: Operator kotła w Wydziale Wytwarzania Obszaru Eksploatacji

OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: Operator kotła w Wydziale Wytwarzania Obszaru Eksploatacji Zakres odpowiedzialności: • eksploatacja kotłów parowych i wodnych wraz z urządzeniami pomocniczymi, • nadzór nad pracą instalacji oczyszczania spalin w zakresie odazotowania, odsiarczania i odpylania spalin (IOS) celem dotrzymania dopuszczalnych standardów emisji, • eksploatacja wewnętrznej sieci ciepłowniczej,...
Read More

OPEC-BIO Sp. z o.o. Poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: Inspektor ds. biomasy

OPEC-BIO Sp. z o.o. Poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: Inspektor ds. biomasy Główne zadania na stanowisku: • opracowywanie analiz i sprawozdań dotyczących gospodarki materiałowej • rejestrowanie, dokumentowanie, rozliczanie, przyjmowanie, wydawanie oraz techniczna i ekonomiczna obsługa obrotów na magazynie technicznym • wsparcie administracyjne zbiorów biomasy i przechowywania surowców • weryfikacja planów zakupowych biomasy • weryfikacja...
Read More

Ceny ciepła dla odbiorców uprawnionych od 1 marca 2023 r.

Zgodnie z Ustawą z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 295), która weszła w życie dnia 15 lutego 2023 roku, spółka OPEC GRUDZIĄDZ dokonała porównania trzech jednoczłonowych cen dostawy...
Read More
1 2 3

poznajmy się

OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o. o.
ul. Budowlanych 7
86-300 Grudziądz

Kontakt:
Sekretariat:
tel. 56 45 06 101
fax 56 46 21 629
e-mail: opec@opec.pl

Kontakt dla mediów:
tel. 56 45 06 172
kom. 515 240 651
e-mail: zpk@opec.pl

Inspektor Ochrony Danych:  
tel. 56 45 06 149
e-mail: iod@opec.pl

O NAS

OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką Gminy Miasto Grudziądz, zajmującą się wytwarzaniem, przesyłaniem oraz dystrybucją ciepła na terenie Grudziądza, a także produkcją i obrotem energią elektryczną. Misją Grupy OPEC jest zapewnienie swoim klientom komfortu energetycznego w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Podstawowym produktem OPEC-u jest ciepło systemowe, wytwarzane w Elektrociepłowni Łąkowa, które jest dostarczane do odbiorców poprzez miejską sieć ciepłowniczą. Spółka produkuje również parę technologiczną na potrzeby fabryki papieru Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp. z o.o.

Ciepło systemowe to najbardziej rozpowszechniony w polskich miastach sposób ogrzewania mieszkań, zakładów przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej, centrów handlowych i usługowych. Charakteryzuje się ono wyższą od konkurencyjnych źródeł ciepła stabilnością cenową, ponieważ taryfy na ciepło zatwierdzane są przez państwowego regulatora, jakim jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Ciepło systemowe ogranicza zanieczyszczenie powietrza, ponieważ proces jego produkcji podlega surowym normom środowiskowym i jest dokładnie kontrolowany. Rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej, przyczynia się do likwidacji indywidualnych kotłowni tzw. kopciuchów, przez co ogranicza zjawisko smogu. Zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska i potencjał rozwojowy OPEC-u przekładają się na realizację dużych inwestycji, takich jak instalacja oczyszczania spalin czy nowe sieci ciepłownicze. Troska o poprawę jakości grudziądzkiego powietrza to także budowa świadomości ekologicznej mieszkańców, głównie wśród najmłodszych. OPEC prowadzi program edukacyjny „Lekcje Ciepła”, którego celem jest zapoznanie dzieci, przez zabawę, z procesami dostarczania ciepła, sposobami racjonalnego nim gospodarowania oraz z działaniami na rzecz poprawy jakości powietrza.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej należy kliknąć poniższy link:
TUTAJ

Priorytetem Grupy OPEC na najbliższe lata są intensywne działania w kierunku odejścia od spalania węgla, bo to jedyna droga do obniżenia kosztów produkcji ciepła oraz poprawy jakości powietrza. Aktualnie trwa budowa kotła spalającego luźną słomę. Koszt tego pionierskiego w Polsce projektu to ponad 100 milionów złotych. Inwestycja jest dotowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Już obecnie ok. 20% spalanych przez OPEC paliw stanowi pelet ze słomy. Kolejnym działaniem ograniczającym spalanie węgla będzie termiczne przekształcanie paliwa alternatywnego RDF, inwestycja jest w trakcie uzyskiwania pozwoleń. Zgodnie z zapisami Strategii Grupy OPEC do 2025 roku spółka chce ograniczyć udział energii wytwarzanej z węgla do poziomu poniżej 50%. Grupa OPEC dąży do ugruntowania swojej pozycji lidera na lokalnym rynku sprzedaży ciepła, poprzez najwyższą jakość, bezpieczeństwo i pewność dostaw ciepła systemowego, zapewniającego komfort cieplny mieszkańcom Grudziądza.

W skład Grupy OPEC ponadto wchodzą spółki OPEC TERMO i OPEC BIO.
OPEC TERMO Sp. z o.o. /link do: TUTAJ to sprawdzony wykonawca z doświadczeniem przy projektowaniu, budowie, naprawie, serwisie, eksploatacji i modernizacji; sieci ciepłowniczych tradycyjnych, preizolowanych, węzłów cieplnych, kotłowni gazowych, olejowych, oraz instalacji wewnętrznych c.o., c.w.u. Dotychczasowe realizacje potwierdzają najwyższą jakość usług oferowanych przez spółkę. Dzięki kompleksowemu podejściu do usług i dostępie do najnowszych technologii spółka jest w stanie zagwarantować szybką i sprawną realizację projektów.

OPEC BIO Sp. z o.o. /link do TUTAJ to stabilne przedsiębiorstwo, istniejące na rynku od 2006 roku, posiadające doświadczenie w zakresie zbioru biomasy i przetwarzania jej na biopaliwa. Na rynku wyróżnia ją pełna kompleksowość usług. Spółka zajmuje się nie tylko produkcją biopaliw stałych, ale również świadczeniem usług dla rolnictwa, takich jak profesjonalny zbiór słomy i innych pochodnych traw przy użyciu najwyższej jakości sprzętu. Spółka OPEC BIO oprócz obrotu biopaliwami zajmuje się ponadto sprzedażą węgla energetycznego na potrzeby odbiorców indywidualnych, jak również dużych podmiotów.