Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

Dołącz do nas!

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu zatrudni do pracy na stanowisko kierownika oddziału Centrum Kultury i Edukacji „Młyn Energii” w Grudziądzu

Kim jesteśmy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu swoją działalność rozpoczęło w 2022 roku.

W ramach nowo powstałej instytucji funkcjonować będą cztery oddziały:

Centrum Edukacji Astronomicznej w Toruniu

Centrum Kultury i Edukacji „Młyn Energii” w Grudziądzu

Centrum Kultury i Edukacji „Energia Włocławka” we Włocławku

Centrum Kultury i Edukacji „Energia Inowrocławia” w Inowrocławiu

Do głównych założeń instytucji należy:

stworzenie miejsc do prowadzenia działań kulturalnych i edukacyjnych poprzez organizację  warsztatów, lekcji, konferencji i wykładów, które będą miały za zadanie dostarczać uczniom wiedzy, umiejętności i narzędzi do rozwoju osobistego;

angażowanie społeczność lokalnej w działania kulturalne poprzez organizację spotkań i akcji społecznych związanych z kulturą i sztuką;

promowanie tradycji i wartości kulturowych Kujaw i Pomorza;

prowadzenie działalności wystawienniczej co pozwoli na poznanie historii miejsca i osób, które miały wpływ na życie miasta;

prowadzenie projektów rozwojowych w celu generowania nowych pomysłów i rozwiązań;

promocja nowych technologii i dostęp do nowoczesnych innowacyjnych;

podniesienie jakości życia mieszkańców;

Osoba na stanowisku kierownika oddziału Centrum Kultury i Edukacji „Młyn Energii” w Grudziądzu będzie odpowiedzialna za:

Centrum Kultury i Edukacji „Młyn Energii” w Grudziądzu będzie odpowiedzialna za:

organizacja i zarządzanie Oddziałem Centrum Kultury i Edukacji „Młyn Energii” w Grudziądzu;

nabór pracowników, nadzór i dysponowanie majątkiem „Młyna Energii”;

koordynacja pracy zespołu pracowników oraz wspieranie ich w realizacji zadań;

podejmowanie działań w zakresie pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych na realizację projektów;

zarządzanie finansami instytucji, w tym planowanie budżetu, kontrola wydatków;

sporządzanie oraz przedstawianie Dyrektorowi planów merytorycznych i finansowych Oddziału oraz sprawozdań z ich realizacji;

kreowanie i organizacja różnorodnych wydarzeń kulturalnych, wystaw, koncertów, warsztatów, spotkań oraz innych wydarzeń kulturalnych;

udział w konferencjach, zjazdach i spotkaniach naukowych, wygłaszanie wykładów, referatów naukowych oraz popularnonaukowych;

przygotowanie wszystkich danych wymaganych do wypełnienia wniosków aplikacyjnych o fundusze pozabudżetowe;

realizowanie zadań, na które pozyskano fundusze pozabudżetowe – zgodnie z wymaganym harmonogramem prac i obowiązków rozliczeniowych;

przygotowywanie rocznych planów i sprawozdań z pracy Oddziału

Wymagania:

wykształcenie wyższe (preferowane marketing i zarządzanie, prawo, administracja);

dobra znajomość historii miasta Grudziądza;

doświadczenie zawodowe w planowaniu i realizacji projektów w dziedzinie edukacji , kultury (w tym projektów kulturalnych i wystawienniczych);

umiejętność kierowania zespołem;

umiejętność planowania i organizacji pracy;

umiejętności komunikacyjne i interpersonalne;

umiejętność pracy w zespole;

umiejętność łączenia pracy przy kilku projektach równocześnie;

odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki;

etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;

umiejętność planowania pracy i pracy pod presją czasu;

Centrum oferuje:

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (początkowo na okres 3 miesięcy oraz możliwość przedłużenia na czas dłuższy i/lub nieokreślony) w wymiarze 1 etatu

wynagrodzenie całkowite w wysokości 6000 – 8000 zł uzależnione od posiadanego doświadczenia i kompetencji

miejsce pracy: Grudziądz,

udział w ciekawych projektach;

interesująca i pełna wyzwań praca w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;

WAŻNE:

Kandydatów i kandydatki na stanowisko kierownika oddziału Centrum Kultury i Edukacji „Młyn Energii” w Grudziądzu prosimy o przesyłanie CV na adres: sekretariat@kpcei.pl w terminie do dnia 7 lipca 2024 r.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami. Rekrutacja będzie miała dwa etapy: analiza nadesłanych CV oraz rozmowa z kandydatką/kandydatem. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

W celu wypełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w dokumentach rekrutacyjnych (CV) prosimy zamieścić klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

Wymagana treść klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Opcjonalnie: Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu – moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zawartych w Pana/Pani aplikacji jest dobrowolne, jednak jeżeli nie wyrazi Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pana/Pani udziałem.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz Klauzula informacyjna RODO zamieszczone są w załączniku do niniejszego ogłoszenia.