Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

Dołącz do nas!

Rekrutacja otwarta do 20 czerwca 2024 r.

Poszukujemy inspektora ds. ochrony środowiska

Proponowane wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi 5 400 zł brutto zgodnie z Regulaminem wynagradzania dla pracowników Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu

Główne Zadania

organizacja i nadzór nad działaniami mającymi na celu maksymalne zabezpieczenie przed negatywnym oddziaływaniem Szpitala na środowisko naturalne,

stały nadzór nad działaniami komórek organizacyjnych Szpitala w zakresie prawidłowej gospodarki wodno- ściekowej,

prawidłowe gospodarowanie odpadami medycznymi i innymi,

ochrona środowiska przed hałasem, wibracjami, promieniowaniem, ochrony powietrza przez ograniczenie emisji gazów i pyłów,

opracowywanie oraz aktualizacja wewnętrznych aktów normatywnych Szpitala regulujących zagadnienia związane z ochroną środowiska,

prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony środowiska dla personelu Szpitala, stała współpraca z komórkami Szpitala, urzędami, instytucjami itp.

prowadzenie dokumentacji wynikającej z przepisów ochrony środowiska przez przedsiębiorstwa lub jednostki administracyjne oraz kontrolowanie przestrzegania tych przepisów,

kompletowanie, aktualizowanie i upowszechnianie aktów prawnych dotyczących zagadnień ochrony środowiska,

sporządzanie raportów, opracowań dotyczących wpływu na środowisko istniejących lub planowanych przedsięwzięć;

przekazywanie informacji o stanie środowiska organom państwowym i samorządowym;

współpraca z poszczególnymi działami w zakresie realizowania zadań i celów ochrony środowiska;

wdrażanie i egzekwowanie przestrzegania aktów prawnych i norm ochrony, środowiska w podmiotach gospodarczych i jednostkach administracji terenowej.

Oczekiwania

wykształcenia minimum średniego technicznego (np. w zawodzie pokrewnym technik ochrony środowiska) lub ogólnokształcącego,

atutem będzie wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie ochrony środowiska,

umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i pod presją czasu,

dyspozycyjności,

odpowiedzialności,

dobrej organizacji pracy, samodzielności.

Mile widziane doświadczenie

Oferujemy

zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

dodatkowe benefity pracownicze (dodatek stażowy, Fundusz Świadczeń Socjalnych – wsparcie finansowe w okresie świątecznym, dofinansowanie odpoczynku wakacyjnego, karty Multisport),

możliwość przystąpienia do kasy zapomogowo- pożyczkowej,

możliwość rozwoju i nauki- dofinansowania do studiów, szkoleń, kursów.

WAŻNE:

Osoby zainteresowane pracą w naszym zespole zachęcamy do aplikacji
wysyłając swoje dokumenty na adres mailowy: kancelaria@bieganski.org,
składając ją osobiście w Kancelarii Regionalnego Szpitala Specjalistycznego – ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, Budynek T, pok. 03,
lub aplikując za pomocą formularza zamieszczonego do ogłoszenia na stronie internetowej www.bieganski.org w zakładce Kariera.

Termin nadsyłania zgłoszeń – do 20 czerwca 2024

Uwaga!

Do aplikacji należy dołączyć Klauzulę informacyjną dla kandydatów do pracy oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, których druki znajdują się na naszej stronie internetowej www.bieganski.org w zakładce Kariera. W przypadku nie dołączenia do aplikacji wymaganych w procesie rekrutacyjnym formularzy prosimy o umieszczenie treści zgody na przetwarzanie danych osobowych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z regulaminem składania dokumentów, którego treść znajduje się również w ww. zakładce.

Prosimy o umieszczenie w informacji do składanych dokumentów nazwy ogłoszenia oraz przesyłanie aplikacji w formacie PDF.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Oferty, które nie będą spełniały kryteriów zawartych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.