Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

Dział Historii zajmuje się gromadzeniem zabytków dokumentujących różne aspekty dziejów miasta od momentu jego założenia po dzień dzisiejszy. Stąd też różnorodność zbiorów: ikonografia, obiekty historyczno-artystyczne, militaria oraz numizmaty.

Do najcenniejszych archiwaliów należą niewątpliwie przywileje miejskie, dokumenty bractw cechowych oraz akta dokumentujące działalność dziewiętnastowiecznych towarzystw grudziądzkich. W zbiorach znajdują się także drobne ulotki, plakaty i pisma ilustrujące losy miasta i jego mieszkańców.

Podstawą zbioru ikonograficznego są zdjęcia przedstawiające krajobrazy miasta i jego zabytki. Stanowią one w połączeniu ze znacznym zbiorem kartograficznym ciekawy materiał ilustrujący zmiany architektury i układu urbanistycznego miasta.

Obiekty historyczno-artystyczne to różne przedmioty użytkowe wykonywane wiek temu przez grudziądzkich rzemieślników. Warto zwrócić uwagę na zbiory militariów, zwłaszcza kolekcje broni palnej z XVII-XX wieku, broni białej z XIX-XX wieku oraz mundurów i oporządzenia wojskowego.

Od 1991 Dział Historii opiekował się zbiorami dokumentującymi dzieje Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu w latach 1920-1939. Eksponaty ukazujące historię jednego z największych w Europie ośrodków szkolenia kawalerii prezentowane są na stałej wystawie „Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu 1920-1939”.

Od roku 2023 pieczę nad eksponatami związanymi z wojskowością, zbiorami militariów i zbiorami związanymi z kawalerią sprawuje Dział Wojskowości.

Zbiory Działu Historii obejrzeć można na stałej wystawie pt : „Historia Grudziądza”, ukazującej dzieje miasta w okresie 1920-1939, zapoznać się można z makietą miasta, która ukazuje zmiany urbanistyczne miasta w okresie XIII-XIX w. Zarówno wystawa stała jak i wystawy czasowe, prezentujące wybrane aspekty historii miasta, stanowią doskonałą podstawę dla prowadzonych na ich bazie lekcji historii dla dzieci i młodzieży.

Dowiedz się wicej

i odwiedź naszą zakładkę