Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

Raport o stanie miasta 2023

Szósty rok z rzędu przygotowany został „Raport o stanie miasta”. To szczegółowe podsumowanie działalności prezydenta w minionym roku w kwestiach polityk, programów i  strategii realizacji uchwał Rady Miejskiej oraz budżetu obywatelskiego.

 

W raporcie w sposób opisowy zaprezentowano działania podejmowane w mieście w poszczególnych obszarach. Przygotowane to zostało zgodnie z zakresem kompetencji wydziałów, biur oraz jednostek budżetowych samorządu. Pozwala to zaprezentować Grudziądz i poczynione działania zmierzające ku jego lepszemu i sprawnemu funkcjonowaniu oraz szybkiemu rozwojowi gospodarczemu.

Raport wskazuje także na zmiany, jakie zaszły w ciągu całego minionego roku.

 

Rada Miejska rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium prezydentowi. Przypomnijmy, że sesję tę zaplanowano na środę, 19 czerwca.

 

Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

 

W debacie udział wziąć mogą również mieszkańcy. Oto garść informacji praktycznych, dotyczących zgłoszenia do udziału w debacie.

 

  1. W debacie nad raportem o stanie Miasta Grudziądza za 2023 rok mieszkańcy Grudziądza mogą zabierać głos.
  2. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem na sesji 19.06.br., składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami 50 osób. Wynika to z liczby mieszkańców, gdyż w naszym mieście jest powyżej 20.000 mieszkańców.
  3. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, czyli do 18.06.br. w Biurze Rady Miejskiej na parterze Urzędu, pokój nr 108, lub w Sekretariacie Urzędu Miejskiego, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie Miasta Grudziądza za 2023 rok. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
  4. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi wotum zaufania.

Uchwałę o udzieleniu Prezydentowi wotum zaufania Rada Miejska podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Miejskiej. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.

  1. W przypadku nieudzielenia Prezydentowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach Rada Miejska może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Prezydenta.

RAPORT O STANIE MIASTA GRUDZIĄDZA W 2023

7. Zgłoszenie do debaty nad raportem o stanie Miasta Grudziadza w 2023 roku

6. Debata na sesji RM Grudziądza 19.06.2024 r

Co? Gdzie? Kiedy?

Najnowsze wpisy

Twory słowne – fragment książki pt.: „Ta Druga” Tomasza Betchera
13 czerwca 2024
O co chodzi z dietą WEGE? – Misja na Zdrowie.
13 czerwca 2024
Grudziądz w powieści Tomasza Betchera „Ta druga” – zapraszamy na spotkanie autorskie w Bibliotece
12 czerwca 2024
Zapowiedź koncertów plenerowych na Jarmarku Spichrzowym
12 czerwca 2024
Koncertowo Promujemy Młodych! To już dziś o 18.00
12 czerwca 2024
Relacja z Jubileusz XX – lecia Warsztatu Terapii Zajęciowej „To – My”
12 czerwca 2024