Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z poleceniem Rzecznika Praw Obywatelskich zniesiony został zakaz wprowadzania psów na kąpieliska miejskie MORiW w Grudziądzu.

O istniejącym dotychczas zakazie wprowadzania psów na plaże poinformował RPO mieszkaniec Grudziądza. Rzecznik w korespondencji do Dyrektora MORiW nie uznał zasadności istnienia takich zakazów i stwierdził, że zapisy w regulaminie są sprzeczne z normami konstytucyjnymi, przez co bezprawnie ingerują w sferę praw i wolności obywatelskich. Na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 6627 ze zm.) RPO zwrócił się do MORiW o uchylenie tych zakazów.

Przedstawiciel urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich nie uznał także argumentów stojących za wprowadzeniem takich zakazów, takich jak troska o bezpieczeństwo osób na plażach oraz obawa o czystość i higienę piasku.

W związku z tym zapisy zostały usunięte z regulaminów, a na plażach miejskich w Rudniku i Tarpnie wyznaczone i oznakowane zostaną miejsca przeznaczone do kąpieli psów.

Jednocześnie przypominamy, że właścicieli psów obowiązują przepisy art. 10 a ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt Dz. U. z 2022 r. poz. 572 (zakaz puszczania psów bez kontroli) a także przepisy art. 77 paragraf 1 Kodeksu wykroczeń, z których wynika nakaz zwykłych środków ostrożności przez osoby trzymające zwierzęta , którego niedochowanie stanowi wykroczenie zagrożone karą ograniczenia wolności, grzywny lub kara nagany. Istnieje także obowiązek sprzątania po pupilach, wynikająca z przepisów  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 ze zm.) – art.3 ust.2

Co? Gdzie? Kiedy?

Najnowsze wpisy

Zapowiedź obchodów 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
17 lipca 2024
Stypendia dla prymusów – nabór do 23 lipca
17 lipca 2024
Oddaj krew latem!
17 lipca 2024
DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE 2024 W GRUDZIĄDZU – tradycji stanie się zadość!
17 lipca 2024
Czas zwiedzania, poznajcie historię KLASZTORU BENEDYKTYNEK
17 lipca 2024
Lato Na Starym Mieście 2024 – Warsztaty tworzenia pacynek paluszkowych (6-15 lat)
17 lipca 2024