Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

W dniach 1-2 czerwca od godz. 9:00 na hali sportowej SP nr 11 przy ul. Drodze Mazurskiej 2 odbędzie się „Ogólnopolski Turniej Młodych Talentów Mini Volley CUP 2024” organizowany przez grudziądzki klub Volleystal Grudziądz.

Celem turnieju jest propagowanie zdrowego stylu życia oraz promocja miasta Grudziądza. Na miejskim parkiecie wystąpią drużyny gospodarza turnieju oraz zespoły przyjezdne m.in. z Zawiercia, Inowrocławia, Bydgoszczy, Koronowa, Świecia, Włocławka, Gdyni, Koszalina czy z Człuchowa.

 

Impreza została objęta Patronatem Prezydenta Grudziądza.

 

Osobą reprezentującą organizatora wydarzenia jest Pan Michał Kuskowski – tel. 606-256-588.

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU MŁODYCH TALENTÓW 01-02.06.2024 GODZ. 09.00-16.00
TURNIEJ POD PATRONATEM PREZYDENTA GRUDZIĄDZA i MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO
Organizatorem TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT , zwanej dalej „TURNIEJEM” , jest Klub Sportowy
Volleystal Grudziądz dalej zwany „Organizator”
Rozpoczęcie turnieju godzina 09.00
PROSZĘ O ZABRANIE WŁASNYCH PIŁEK DO ROZGRZEWKI
NAGRODY:
MEDALE DLA KAŻDEGO DZIECKA, PUCHARY, NAGRODY RZECZOWE
§1 CELE TURNIEJU
a.Popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców miasta Grudziądza i okolic.
b.Popularyzacja aktywnego wypoczynku w czasie wolnym od nauki i pracy.
c.Promowanie zdrowego, wolnego od używek stylu życia.
d.Umożliwienie i prowadzenie rywalizacji pomiędzy drużynami grającymi w piłkę siatkową.
e.Wyłonienie najlepszych drużyn uczestniczących w TURNIEJU.
f.Promowanie miasta Grudziądza poprzez zaproszenie do udziału w turnieju zespołów z innych województw
§2 ORGANIZACJA I WARUNKI UCZESTNICTWA
1.Oficjalna tabela, wyniki wszystkich meczów będą dostępne na hali sportowej w widocznym miejscu
2.Organizator turnieju:a.Czuwa nad prawidłowym prowadzeniem rozgrywek,
b.Zajmuje się tworzeniem i przestrzeganiem godzin meczy i regulaminu,
c.Zajmuje się rozstrzyganiem spraw spornych i protestów. Decyzje Organizatora dotyczące spraw spornych i protestów
są ostateczne.
3. Przystąpienie drużyny do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu turnieju
d.złożenie w terminie określonym przez organizatora zgłoszenia wraz z adresem e mail,
e.Wpłacenie w terminie . tzw. „wpisowego” w wysokości 30 zł od zawodnika
Płatne min. 10 dni przed turniejem . Nr konta :49 1140 2004 0000 3502 8106 3041 Volleystal Grudziądz ul. Piotra
Skargi 8/28 Grudziądz z opisem oraz NIP-em i adresem do faktury.
3.Zawodniczki uczestniczące w rozgrywkach wyrażają zgodę na publikowanie w prasie lokalnej oraz na profilu FB Vol
leystal Grudziądz l, fotografii wykonanych w trakcie meczów lub w trakcie rozdania nagród.
4.W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy zgłoszeni i uprawnieni do gry.
5.Terminarz rozgrywek będzie dostarczony kierownikom drużyn wraz z regulaminem.
§3 ZASADY PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW
1.Mecze rozgrywane będą rozgrywane w hali sportowej przy ul. Droga Kaszubska 2 ( SP 11) w Grudziądzu.
2.Drużyny obowiązkowo muszą posiadać w miarę możliwości jednolite stroje
3.Do obowiązków drużyn rozgrywających mecze należy pilnowanie kolejności spotkań
4.Przed rozpoczęciem spotkania zespoły przystępują do losowania
5.Kapitanowie drużyn zobowiązani są dbać o zachowanie drużyny zgodne z przepisami PZPS i Fair-Play. W przy
padku karygodnego zachowania członka drużyny organizator może podjąć decyzję o wykluczeniu drużyny z
rozgrywek,
6.Mecze będą rozgrywane zgodnie z aktualnymi przepisami Kinder JOY
7.Każda drużyna ma prawo do jednej 30-sekundowych przerwy w czasie trwania partii.
8.Rozgrywki prowadzone są na trzech boiskach.
9.Mecze w kat singli rozgrywane są do 11 punktów ( 11 punkt kończy) -po pierwszej rundzie u dziewczynek organi
zator podejmie decyzje o długości trwania drugiej rundy.
10.
Mecze w kat 2 i 3 rozgrywane są do 15 punktów) po pierwszej rundzie u dziewczynek organizator podejmie
decyzje o długości trwania drugiej rundy.
• 1punkty meczowe (duże punkty), za zwycięstwo, 0 za przegraną.
11.W przypadku równej liczby dużych punktów o wyższym miejscu w tabeli decyduje:
a.Większa ilość zwycięstw.
b.Lepszy (wyższy) stosunek setów zdobytych do setów straconych.c.Lepszy (wyższy) stosunek małych punktów
zdobytych do małych punktów straconych (dzielnik)
d.Jeżeli mimo zastosowania reguł określonych w p. 13a i p.13b nadal nie można ustalić kolejności, o wyższej pozy
cji w tabeli decydują mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
12.Zawody zostaną zweryfikowane, jako walkower, jeżeli zespół:
a.odmówi gry pomimo wezwania sędziego.
W turnieju przewiduje się następujące ilości zespołów
• Single dz. – max 45 zawodniczek – podzieleni na 5 grupy . Po pierwszej rundzie tworzy się grupę
Finałową A .Reszta zawodniczek zostanie sklasyfikowana na podstawie zdobytych punktów.
• Kategoria „2” max 48 zespołów zespołów podzieleni na osiem grup po 6. Po pierwszej rundzie tworzy
się grupę FINAŁ A ,B,C,D,E,F,G,H. Mecze będą rozgrywane na trzech boiskach.
• Kategoria „3” 24 zespołów w 4 grupach po 6 zespołów . Po pierwszej rundzie tworzy się grupę Finał A
oraz grupę finał B,C i D. Mecze rozgrywane będą na czterech boiskach.
§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Badania lekarskie – We własnym zakresie. Każdy trener zespołu oświadcza , że zawodniczki posiadają aktualne
badania.
2.Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione. Po przebraniu się rzeczy gromadzimy na trybunach.
3. Za uszkodzenia w szatniach,hali sportowej i innych pomieszczeniach odpowiada opiekun grupy.
4.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie lub w szczególnych przypadkach do
jednorazo-wych odstępstw przepisów regulaminu.
5.Na terenie gdzie rozgrywane są zawody obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych.
6.Wszystkie kwestie nieujęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
7.ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PO PIERWSZEJ RUNDZIE DO ZMIANY DŁUGOŚCI TRWANIA MECZY W
PO-SZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH I DOSTOSOWANIA ICH DO RESZTY ROZGRYWEK.
9. Na płycie boiska przebywają jedynie trenerzy KPZPS,
wolontariusze , sędziowie i organizatorzy. Jeśli klub deleguje
któregoś z rodziców w roli opiekuna winien posiadać on koszulkę,
bluzę klubową. Klub bierze również całkowitą ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZA ZACHOWANIE OPIEKUNA , RODZICA. Prosimy o racjonalne
wykorzystanie ilości opiekunów do niezbędnej ilości. Dbajmy o
bezpieczeństwo naszych dzieci.
MICHAŁ KUSKOWSKI
606256588

Co? Gdzie? Kiedy?

Najnowsze wpisy

Twory słowne – fragment książki pt.: „Ta Druga” Tomasza Betchera
13 czerwca 2024
O co chodzi z dietą WEGE? – Misja na Zdrowie.
13 czerwca 2024
Grudziądz w powieści Tomasza Betchera „Ta druga” – zapraszamy na spotkanie autorskie w Bibliotece
12 czerwca 2024
Zapowiedź koncertów plenerowych na Jarmarku Spichrzowym
12 czerwca 2024
Koncertowo Promujemy Młodych! To już dziś o 18.00
12 czerwca 2024
Relacja z Jubileusz XX – lecia Warsztatu Terapii Zajęciowej „To – My”
12 czerwca 2024