Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

Z przyjemnością informujemy, że można już składać formularze zgłoszeniowe do projektu „Rodzina w centrum Etap I”.

Przedsięwzięcie skierowane jest do:

– rodzin (naturalnych, zastępczych, adopcyjnych) z dziećmi i ich otoczenia;

– dzieci, młodzieży i młodych dorosłych wymagających wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnością i ich otoczenia;

– kandydatów do pełnienia funkcji w ramach pieczy zastępczej oraz członków ich rodzin;

– osób doświadczających przemocy domowej;

– osób opuszczających pieczę zastępczą oraz inne instytucje opieki całodobowej, w których przebywają dzieci i młodzież.

Jeśli należysz do jednej z wymienionych grup i potrzebujesz wsparcia, wzmocnienia, pomocy w przezwyciężeniu jakiegoś kryzysu, koniecznie wypełnij formularz zgłoszeniowy. Oferta wsparcia jest bardzo bogata i na pewno znajdziesz coś dla siebie.

Przewidywana jest realizacja takich usług społecznych jak:

 • specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne,
 • specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne,
 • specjalistyczne poradnictwo –logopedyczne,
 • grupy wsparcia dla rodzin,
 • warsztaty dla rodzin,
 • zajęcia animacyjne dla dzieci,
 • warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne,
 • warsztaty „Moje emocje”,
 • wyjazdy edukacyjno-terapeutyczne dla rodzin,
 • warsztaty dla dzieci i młodzieży,
 • zajęcia profilaktyczne,
 • diagnoza dziecka w kierunku FASD,
 • terapia dziecka i rodziny z syndromem FASD,
 • grupy wsparcia dla rodziców dzieci z syndromem FASD.

Osoby zainteresowane mogą składać formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą informacyjną osobiście od poniedziałku do piątku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego 34A w godz. 7:30-15:30 pok. 203 oraz 207 lub przesłać go pocztą tradycyjną na ww. adres Ośrodka. Zajęcia rozpoczną się już niebawem. Złożenie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu. Jest to pierwszy etap rekrutacji. O szczegółach, w tym dotyczących miejsca realizacji działań, będziemy na bieżąco informować.

DANE UCZESTNIKA

Klauzula informacyjna

O NAS

POZNAJMY SIĘ
Poznaj działalność

Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego

Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu podejmuje szeroki wachlarz działań mających na celu promowanie wartości rodziny, wspomagania rodziny w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych, prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Dla zapewnienia długoterminowych efektów podejmowanych działań równie istotne jest podejmowanie przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i edukacji społeczności lokalnej w zakresie zjawiska przemocy, edukacji dzieci i młodzieży, w zakresie sposobów radzenia sobie ze stresem i agresją swoją oraz rówieśników, przeciwdziałania uzależnieniom.

KONTAKT

tel. 56 46 218 71
ul. Mikołaja z Ryńska 8 | 86-300 Grudziądz
Dyrektor: mgr Elżbieta Raczkowska

Promocja rodzicielstwa zastępczego

- zostań rodziną zastępczą