Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

MUZEUM IM. KS. DR. WŁADYSŁAWA ŁĘGI W GRUDZIĄDZU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Referent w Dziale Gospodarczo-Technicznym

MUZEUM IM. KS. DR. WŁADYSŁAWA ŁĘGI W GRUDZIĄDZU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Referent w Dziale Gospodarczo-Technicznym

Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

Ilość etatów – 1

Wymagania niezbędne:
Wykształcenie: wyższe lub średnie (preferowane techniczne budowlane)
Staż pracy: min. 1 rok na podobnym stanowisku
Prawo jazdy kat. B – zdolność i gotowość do prowadzenia samochodu służbowego do 3,5 t.
Biegła znajomość pakietu MS Office (Word, Excel)

2. Wymagania dodatkowe:
Znajomość zagadnień z zakresu prawa budowlanego
Znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych

3. Zakres wykonywanych zadań:
A. Nadzór i prowadzenie robót inwestycyjnych i remontowych na obiektach zabytkowych;
– prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty
130 000,00 zł,
– przygotowanie wniosków dla zadań inwestycyjnych,
– składanie wniosków o dotacje (m.in. programy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego).

B. Prowadzenie ksiąg budowlanych budynków Muzeum.

C. Kontrola i nadzór nad instalacjami wewnętrznymi (przeglądy budynków i ich instalacji).

D. Prowadzenie dokumentacji administracyjnej związanej z pracami Działu Gospodarczo-
Technicznego, w tym m.in.:
– prowadzenie i rozliczanie zakupów materiałów biurowych, środków czystości
– zabezpieczenie potrzeb transportowych Muzeum, w tym nadzór nad środkiem transportu
(m.in. stan techniczny samochodu służbowego, jego rozliczanie)
– sporządzanie harmonogramów miesięcznych pracownikom obsługi ruchu turystycznego
i opiekunom ekspozycji

4. Zadania pomocnicze:
– bieżące śledzenie zmian w przepisach i ich dostosowywanie w zakresie powierzonych obowiązków
– udział w komisjach inwentaryzacyjnych

5. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny oraz CV zawierające klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum im. ks. dr.
Władysława Łęgi w Grudziądzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

b) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

c) kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie fakultatywnych kursów, szkoleń itp.

d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy w terminie do dnia 09.06.2023 r. do godz. 15:30 pod adresem Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, 86-300 Grudziądz, ul. Wodna 3/5 w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na wolne stanowisko Referent w Dziale Gospodarczo-Technicznym” lub drogą elektroniczną (skany wymaganych dokumentów na adres e-mail: administracja@muzeum.grudziadz.pl z w/w dopiskiem w temacie wiadomości).

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu lub niewybranych w drugim etapie konkursu będą podlegały protokolarnemu zniszczeniu w przypadku ich nieodebrania w terminie upływie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (56) 46 590 63 w. 14 lub 39.

Ogłoszenie zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu przy ul. Wodnej 3/5 oraz na stronie internetowej www.muzeum.grudziadz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.
Grudziądz, 22.05.2023r.

Dyrektor Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
Wioletta Pacuszka

Co? Gdzie? Kiedy?

Najnowsze wpisy

LATO NA STARYM MIEŚCIE 2024
19 czerwca 2024
Laboratorium Pana Kleksa w Ogrodzie Biblioteki Miejskiej już 22 czerwca
19 czerwca 2024
Już wkrótce otwarta zostanie wystawa pokonkursowa, prezentująca nagrodzone prace uczestników ogólnopolskiego konkursu plastycznego pt. „Autoportret, czyli portret własny”.
19 czerwca 2024
Fado Festiwal w Grudziądzu
19 czerwca 2024
Czas zwiedzania poznajcie historię Domu Towarowego Korzeniewskich
19 czerwca 2024
Lipa, nie do Lipy! – Misja Na Zdrowie.
18 czerwca 2024