Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

Kontrole umów odbioru odpadów nieruchomości niezamieszkałych

Biuro Gospodarki Odpadami informuje, że rozpoczynają się kontrole u właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady komunalne. Działania te dotyczą właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy-miasto Grudziądz, w zakresie posiadania przez nich aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Czynności te będą realizowane na podstawie odpowiednich przepisów ustawy z  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady komunalne, zalicza się przykładowo: nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe, budynki użyteczności publicznej, lokale handlowe, gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, targowiska, cmentarze, garaże itp.

Podczas kontroli właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do okazania umowy na odbiór odpadów komunalnych zawartej z przedsiębiorcą odbierającym odpady, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonym przez Prezydenta Grudziądza oraz dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za te usługi (rachunki, faktury) w 2022 i 2023 roku.

Kontrole będą przeprowadzane przez upoważnionych pracowników Biura Gospodarki Odpadami oraz Straży Miejskiej i będą prowadzone zarówno w terenie, jak i zdalnie.

W celu usprawnienia procesu kontrolnego upoważnieni pracownicy Biura będą wysyłali do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady komunalne, wezwania o konieczności przedłożenia:

  • umowy zawartej z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej,
  • dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury).

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kontrolnego dostępne są tutaj.

Biuro Gospodarki Odpadami zwraca się do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady komunalne, a którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy-miasto Grudziądz, o przygotowanie do kontroli umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej oraz dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury) za 2022 i 2023 rok, natomiast właściciele powyższych nieruchomości, którzy do tej pory nie zawarli jeszcze umów na odbiór odpadów komunalnych ze swoich nieruchomości, proszeni są o jak najszybsze ich zawarcie, gdyż uchylanie się od ww. obowiązku może skutkować ukaraniem właściciela nieruchomości karą grzywny.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z Biurem Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, nr tel. (56) 45 10 285, (056) 45 10 335 lub osobiście w siedzibie Biura przy ulicy gen. Sikorskiego 32-36, pok. 5, w godzinach pracy Urzędu.

Co? Gdzie? Kiedy?

Najnowsze wpisy

II Triathlon La Rive Grudziądz
1 czerwca 2023
konferencja poświęcona problemom w Strefach Płatnego Parkowania
1 czerwca 2023
Kiedy rozstrzygnięcie konkursu: Grudziądz Foto 2023?
1 czerwca 2023
RACHUNKOWOŚĆ W NGO W CZERWCU W SPICHLERZU 57!
1 czerwca 2023
Twórcze Spotkanie Przy Kawie – Dariusz Dłużyński
1 czerwca 2023
Fotograficzno-koncertowa odsłona Jarmarku Spichrzowego
1 czerwca 2023