Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. Poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem spraw technicznych w Dziale administracji

OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.

poszukuje kandydatów

na stanowisku związanym z prowadzeniem spraw technicznych w Dziale Administracji

 

Główne obowiązki:

 • Administrowanie pomieszczeniami i terenami należącymi do spółek Grupy OPEC. Prowadzenie spraw i dokumentacji z zakresu prac remontowych i konserwacyjnych.
 • Utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków, urządzeń i instalacji poprzez niezwłoczne organizowanie procesu usuwania wszystkich awarii (wybór firmy zewnętrznej, przygotowywanie umów oraz kontrola ich realizacji).
 • Kontrola prawidłowości wykonywania przez pracowników firmy ochroniarskiej obowiązków w zakresie ochrony obiektów i terenów spółki pod kątem zgodności z obowiązującymi w spółce przepisami.
 • Nadzór nad pracownikami wykonującymi obowiązki związane z utrzymaniem czystości na terenie wszystkich spółek.
 • Prowadzenie książek obiektów budowlanych oraz nadzór nad terminowym wykonywaniem przeglądów i pomiarów w obiektach budowlanych wynikających z ustawy Prawo budowlane.
 • Udział w opracowywaniu rocznych planów remontowo-
 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z ubezpieczeniem majątku spółek.
 • Bieżący nadzór nad zapisami w księgach wieczystych.

 

Od kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego technicznego;
 • minimum 3 letniego doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku;
 • biegłej znajomość pakietu MS Office;
 • znajomości Prawa budowlanego i aktów wykonawczych;
 • samodzielności i zaangażowania w wykonywanie powierzonych zadań;
 • komunikatywności,  dobrej organizacji pracy własnej i umiejętności pracy w zespole;
 • posiadania prawa jazdy kat.B;
 • znajomości obsługi oprogramowania związanego z mapami numerycznymi (Geoportal).

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie z ugruntowaną pozycją na lokalnym runku pracy z wieloletnim doświadczeniem;
 • dodatkowe wynagrodzenie w formie premii kwartalnej;
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka;
 • dofinansowanie wypoczynku i świadczenia socjalne.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych

do dnia 31 maja 2023 roku na adres mailowy: rekrutacja@opec.pl

 W CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: ,,Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych w dokumentach aplikacyjnych dla celów procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o .o. zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną  dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą w ogłoszeniu’’.

 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
56 45 06 144 lub 56 45 06 291

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46   zwanego dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. z siedzibą
  w Grudziądzu przy ul. Budowlanych 7.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@opec.pl
 3. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych w toku obecnego postępowania rekrutacyjnego odbywa się w oparciu o:
 4. 6 ust. 1 lit. c RODO  – w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy,
 5. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnie wyrażoną zgodę  w przypadku pozostałych danych.
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 7. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania postępowania rekrutacyjnego.
 9. Podanie danych osobowych wskazanych w pkt 3 a jest konieczne do realizacji celu, do jakiego zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana oferty złożonej w procesie rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 10. W każdej chwili przysługuje Pani/ Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

 

 

Co? Gdzie? Kiedy?

Najnowsze wpisy

PUP GRUDZIĄDZ – z nami możesz znaleźć pracę.
16 kwietnia 2024
29.04 kończy się nabór do Grudziądzkich Amatorskich Prezentacji Artystycznych GAPA
16 kwietnia 2024
Grudziądz w Waszym Obiektywie – zdjęcia od Pani Moniki
16 kwietnia 2024
Najbliższy czwartek DKF i wernisaż fotografii Piotra Bilskiego
16 kwietnia 2024
Rejsy statkiem po Wiśle
15 kwietnia 2024
Klimatyczne dźwięki w stylu „bossa nova” wśród zabytkowych murów ulicy Spichrzowej.
15 kwietnia 2024