Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

Poszukujemy kandydata na stanowisko SAMODZIELNĄ/EGO KSIĘGOWĄ/EGO – Grudziądzki Holding Komunalny SA

Grudziądzki Holding Komunalny SA

poszukuje kandydatów do pracy w Dziale Księgowości i Finansów

na stanowisku
SAMODZIELNA/Y KSIĘGOWA/Y

Wymagania wobec kandydatów:
– średnie lub wyższe wykształcenie kierunkowe: finanse, rachunkowość, ekonomia, lub    pokrewne,
– minimum 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
– znajomość  przepisów Ustawy o rachunkowości
– praktyczna znajomość regulacji podatkowych, umiejętność rozliczania podatku CIT i VAT,
– doświadczenie w sporządzaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego,
– mile widziana znajomość programu Płatnik,
– mile widziana znajomość programów INSERT GT (Rewizor, Gratyfikant, Subiekt)
– dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,
-wysoka kultura osobista, komunikatywność, odpowiedzialność, dokładność, terminowość, inicjatywa w działaniu, otwartość na nowe obowiązki i wyzwania.

Do obowiązków pracownika będzie należało w szczególności:

– prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek  – pełna księgowość, wprowadzanie  dokumentów księgowych do systemu,
– kontrola merytoryczna dokumentów, zapewnienie kompletności i poprawności księgowań oraz prawidłowości rozliczeń podatkowych i finansowych,
– przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji kadrowej, rozliczanie czasu pracy, naliczanie wynagrodzeń pracownikom
– rzetelne i terminowe przygotowywanie deklaracji, sprawozdań finansowych, raportów oraz weryfikacja zgodności z UoR i ustawami podatkowymi
– uzgadnianie rozrachunków,
– reprezentowanie spółki przed organami podatkowymi,

Oferujemy:
– interesującą pracę w rozwijającej się firmie,
– miłą atmosferę,
– wynagrodzenie odpowiednie do posiadanych kwalifikacji,
– możliwość rozwoju zawodowego,
– udział w szkoleniach w zakresie związanym z wykonywanymi obowiązkami.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys i list motywacyjny
 • wyrażenie zgody o przetwarzaniu danych osobowych

Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy sekretariat@ghkgrudziadz.pl 
lub na adres spółki:
Grudziądzki Holding Komunalny SA
Waryńskiego 32-36 lok. 302
86-300 Grudziądz

W CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: ,,Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych w dokumentach aplikacyjnych dla celów procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez GHK SA zgodnie z art.6 ust.1
lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą
przetwarzania danych osobowych zawartą w ogłoszeniu’’.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 56 477 07 47

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 zwanego dalej RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GHK SA z siedzibą w Grudziądzu
przy ul. Waryńskiego 32-36 lok. 302.
2. Kontakt z Administratorem Ochrony Danych pod adresem email: sekretariat@ghkgrudziadz.pl

 1. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych w toku obecnego postępowania rekrutacyjnego odbywa się w oparciu o:
  a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy,
  b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnie wyrażoną zgodę w przypadku pozostałych danych.
  4. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
  5. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania postępowania rekrutacyjnego.
  7. Podanie danych osobowych wskazanych w pkt 3 a jest konieczne do realizacji celu, do jakiego zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana oferty złożonej w procesie rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  8. W każdej chwili przysługuje Pani/ Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Co? Gdzie? Kiedy?

Najnowsze wpisy

Puchar Wisły w MNO
12 kwietnia 2024
BOSSA NOVA CLASSICS – 13 04 2024
12 kwietnia 2024
12 kwietnia – dzień czekolady!
12 kwietnia 2024
Uroczystości patriotyczne w naszym mieście
11 kwietnia 2024
CUKRZYCA – dietetyk Natalia Mogiłko
11 kwietnia 2024
Spotkanie z autorem kryminałów Robertem Małeckim i promocja jego najnowszej książki „Zapadlina”.
11 kwietnia 2024