Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

Nabór wniosków o stypendium artystyczne

do 31 maja br. grudziądzcy twórcy mogą składać wnioski o przyznanie stypendium Miasta Grudziądza w dziedzinie kultury i sztuki na II półrocze 2023 roku. Stypendia przeznaczone są na realizację projektów artystycznych, upowszechnianie i ochronę dóbr kultury i sztuki oraz edukację artystyczną.

Stypendium musi być zrealizowane do 31 grudnia 2023 roku.

Pula środków na stypendia przeznaczona do podziału w 2023 roku wynosiła 30.000 zł., zarządzeniem Prezydenta Grudziądza z dnia 22 grudnia 2022 r. na projekty złożone w  I półroczu rozdysponowano 18.900 , na II półrocze 2023 r. pozostała do rozdysponowania kwota 11.100 zł.

Szczegółowe warunki, tryb przyznawania i pozbawiania zostały określone w Uchwale Nr XXII/11/12 Rady Miejskiej Grudziądza z 22 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania i pozbawiania stypendium w dziedzinie kultury i sztuki, dostępnej tutaj.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej.

Dokumenty w formie papierowej należy składać w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 38-40 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Grudziądzu, Wydział Kultury i Sportu, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, w Wydziale Kultury i Sportu, ul. Wybickiego 38-40, tel. 564510474  lub mailowo pisząc na adres a.klimkiewicz@um.grudziadz.pl.

Co? Gdzie? Kiedy?

Najnowsze wpisy

Prezentacja prac Zygmunta Lipińskiego. 
22 września 2023
Konsultacje w sprawie strategii rozwoju miasta
22 września 2023
Kulturalny weekend w Grudziądzu
22 września 2023
Weekend na sportowo
22 września 2023
Trwa XI Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi kampanii Make Sense
22 września 2023
Jak dodać otuchy dziecku w karetce?
22 września 2023