Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

OPEC-GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. Poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: Specjalista ds. dostaw/magazynier

OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Specjalista ds. dostaw/magazynier

Zakres odpowiedzialności:
• rozładunek oraz przyjęcie towaru do magazynu zgodnie z obowiązującymi zasadami;
• prawidłowe magazynowanie i wydawanie towarów;
• konserwowanie, zabezpieczanie towarów przed ubytkami naturalnymi, zniszczeniem i kradzieżą;
• utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń magazynowych;
• praca w systemie komputerowym, min. przyjmowanie dostaw, księgowanie rozchodów materiałowych;
• utrzymanie porządku i czystości w magazynie;
• realizowanie dostaw na podstawie bieżących potrzeb.

Od kandydata oczekujemy:
• wykształcenia minimum średniego;
• minimum 2 letniego doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z obsługą klienta;
• znajomości gospodarki magazynowej;
• umiejętności obsługi komputera;
• zaangażowania w wykonywanie powierzonych zadań;
• komunikatywności, dobrej organizacji pracy własnej i umiejętności pracy w zespole;
• prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie z ugruntowaną pozycją na lokalnym runku pracy z wieloletnim doświadczeniem;
• dodatkowe wynagrodzenie w formie premii kwartalnej o charakterze uznaniowym w wysokości do 10 % sumy wynagrodzeń zasadniczych pracownika w przyjętym okresie rozliczeniowym zgodnie z zapisami

Regulaminu premiowania;
• dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka;
• dofinansowanie wypoczynku i dodatkowe świadczenia socjalne.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych
do dnia 28 kwietnia 2023 roku na adres mailowy: rekrutacja@opec.pl

W CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: ,,Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych przesłanych w dokumentach aplikacyjnych dla celów procesu rekrutacyjnego
prowadzonego przez OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o .o. zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE. Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania
danych osobowych zawartą w ogłoszeniu’’.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

56 45 06 144 lub 56 45 06 291

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art.13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 zwanego dalej
RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Budowlanych 7.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@opec.pl
3. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych w toku obecnego postępowania rekrutacyjnego odbywa się w oparciu o:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie wskazanym w art. 22 1 Kodeksu pracy,
b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnie wyrażoną zgodę w przypadku pozostałych danych.

4. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
5. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania postępowania rekrutacyjnego.
7. Podanie danych osobowych wskazanych w pkt 3 a jest konieczne do realizacji celu, do jakiego zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana oferty złożonej w procesie rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
8. W każdej chwili przysługuje Pani/ Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie

 

Co? Gdzie? Kiedy?

Najnowsze wpisy

Twory słowne – fragment książki pt.: „Ta Druga” Tomasza Betchera
13 czerwca 2024
O co chodzi z dietą WEGE? – Misja na Zdrowie.
13 czerwca 2024
Grudziądz w powieści Tomasza Betchera „Ta druga” – zapraszamy na spotkanie autorskie w Bibliotece
12 czerwca 2024
Zapowiedź koncertów plenerowych na Jarmarku Spichrzowym
12 czerwca 2024
Koncertowo Promujemy Młodych! To już dziś o 18.00
12 czerwca 2024
Relacja z Jubileusz XX – lecia Warsztatu Terapii Zajęciowej „To – My”
12 czerwca 2024