Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

Ceny ciepła dla odbiorców uprawnionych od 1 marca 2023 r.

Zgodnie z Ustawą z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 295), która weszła w życie dnia 15 lutego 2023 roku, spółka OPEC GRUDZIĄDZ dokonała porównania trzech jednoczłonowych cen dostawy ciepła;

  1. maksymalnej ceny dostawy ciepła, określonej w art. 2 ust 5c, obliczonej zgodnie z art. 3a ust 2 pkt 1,
  2. ceny dostawy wynikającej z zastosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensata powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe, określoną na postawie stałych i zmiennych opłat za usługi przesyłowe w stosowanej taryfie o których mowa w art. 2 ust 5b,
  3. ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie cen i stawek z obowiązującej taryfy.

W przypadku miejskiej sieci ciepłowniczej w Grudziądzu najniższą ceną jest „cena dostawy wynikająca z zastosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe.”

Tabela – Ceny i stawki opłat netto jakie będą stosowane w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, o których mowa w art. 4. ust. 1 od 1 marca 2023 roku:

Grupa taryfowa Cena za zamówioną moc cieplną Cena ciepła Nośnik Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe  

Stawka opłaty zmiennej
za usługi przesyłowe

Roczna Rata miesięczna Roczna Rata miesięczna
[zł/MW/rok] [zł/MW/m-c] [zł/GJ] [zł/m3] [zł/MW/rok] [zł/MW/m-c] [zł/GJ]
EC/S1 118 184,95 9 848,75 83,18 26,33 49 953,60 4 162,80 19,83
EC/S1/WI 118 184,95 9 848,75 83,18 26,33 60 876,17 5 073,01 29,87
EC/S1/WG 118 184,95 9 848,75 83,18 26,33 56 674,71 4 722,89 27,27
EC/S1/WG/NP 118 184,95 9 848,75 83,18 26,33 60 629,79 5 052,48 28,18

Zamieszczone w powyżej tabeli ceny i stawki opłat są identyczne z tymi, które obowiązują w Grudziądzu w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi od 22 grudnia 2022 roku.

Cena dostawy wynikająca z zastosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe jest niższa od „ceny dostawy ciepła” o 1,3%. Cena ta jest jednocześnie niższa o 5,1% od „maksymalnej ceny dostawy ciepła” obliczonej na podstawie cen i stawek opłat powiększonych o 40% w stosunku do obowiązujących w dniu 30 września 2022 roku i opublikowanych przez Prezesa URE 22 lutego 2023 roku.

Szczegóły na stronie internetowej OPEC-u: TUTAJ

Co? Gdzie? Kiedy?

Najnowsze wpisy

LATO NA STARYM MIEŚCIE 2024
19 czerwca 2024
Laboratorium Pana Kleksa w Ogrodzie Biblioteki Miejskiej już 22 czerwca
19 czerwca 2024
Już wkrótce otwarta zostanie wystawa pokonkursowa, prezentująca nagrodzone prace uczestników ogólnopolskiego konkursu plastycznego pt. „Autoportret, czyli portret własny”.
19 czerwca 2024
Fado Festiwal w Grudziądzu
19 czerwca 2024
Czas zwiedzania poznajcie historię Domu Towarowego Korzeniewskich
19 czerwca 2024
Lipa, nie do Lipy! – Misja Na Zdrowie.
18 czerwca 2024