Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

Ceny ciepła dla odbiorców uprawnionych od 1 marca 2023 r.

Zgodnie z Ustawą z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 295), która weszła w życie dnia 15 lutego 2023 roku, spółka OPEC GRUDZIĄDZ dokonała porównania trzech jednoczłonowych cen dostawy ciepła;

  1. maksymalnej ceny dostawy ciepła, określonej w art. 2 ust 5c, obliczonej zgodnie z art. 3a ust 2 pkt 1,
  2. ceny dostawy wynikającej z zastosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensata powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe, określoną na postawie stałych i zmiennych opłat za usługi przesyłowe w stosowanej taryfie o których mowa w art. 2 ust 5b,
  3. ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie cen i stawek z obowiązującej taryfy.

W przypadku miejskiej sieci ciepłowniczej w Grudziądzu najniższą ceną jest „cena dostawy wynikająca z zastosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe.”

Tabela – Ceny i stawki opłat netto jakie będą stosowane w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, o których mowa w art. 4. ust. 1 od 1 marca 2023 roku:

Grupa taryfowa Cena za zamówioną moc cieplną Cena ciepła Nośnik Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe  

Stawka opłaty zmiennej
za usługi przesyłowe

Roczna Rata miesięczna Roczna Rata miesięczna
[zł/MW/rok] [zł/MW/m-c] [zł/GJ] [zł/m3] [zł/MW/rok] [zł/MW/m-c] [zł/GJ]
EC/S1 118 184,95 9 848,75 83,18 26,33 49 953,60 4 162,80 19,83
EC/S1/WI 118 184,95 9 848,75 83,18 26,33 60 876,17 5 073,01 29,87
EC/S1/WG 118 184,95 9 848,75 83,18 26,33 56 674,71 4 722,89 27,27
EC/S1/WG/NP 118 184,95 9 848,75 83,18 26,33 60 629,79 5 052,48 28,18

Zamieszczone w powyżej tabeli ceny i stawki opłat są identyczne z tymi, które obowiązują w Grudziądzu w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi od 22 grudnia 2022 roku.

Cena dostawy wynikająca z zastosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe jest niższa od „ceny dostawy ciepła” o 1,3%. Cena ta jest jednocześnie niższa o 5,1% od „maksymalnej ceny dostawy ciepła” obliczonej na podstawie cen i stawek opłat powiększonych o 40% w stosunku do obowiązujących w dniu 30 września 2022 roku i opublikowanych przez Prezesa URE 22 lutego 2023 roku.

Szczegóły na stronie internetowej OPEC-u: TUTAJ

Co? Gdzie? Kiedy?

Najnowsze wpisy

Prezentacja prac Zygmunta Lipińskiego. 
22 września 2023
Konsultacje w sprawie strategii rozwoju miasta
22 września 2023
Kulturalny weekend w Grudziądzu
22 września 2023
Weekend na sportowo
22 września 2023
Trwa XI Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi kampanii Make Sense
22 września 2023
Jak dodać otuchy dziecku w karetce?
22 września 2023