Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

OPEC – TERMO Sp. z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: monter-spawacz

OPEC – TERMO Sp. z o.o.
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

monter-spawacz

ZADANIA NA STANOWISKU:
• prace remontowe: monterskie, ślusarskie, hydrauliczne, spawalnicze przy rurociągach
ciepłowniczych oraz instalacjach c.o. i c.w.u.

OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:
• minimum zawodowego wykształcenia;
• umiejętności spawania we wszystkich pozycjach metodą acetylenowo – tlenową oraz
elektryczną elektrodą otuloną (mile widziane spawanie metodą TIG);
• braku przeciwwskazań do pracy na wysokości i dźwigania ciężarów;
• prawo jazdy kat. B;
• mile widziane świadectwo kwalifikacyjne „Grupy 1” i „Grupy 2”;
• umiejętności szybkiego uczenia się spawania w trudno dostępnych miejscach;
• dokładności, rzetelności i zaangażowania w powierzone prace.

OFERUJEMY:
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
• możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
• dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka;
• świadczenia dla pracowników będących rodzicami.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych
do dnia 28.02.2023 roku na adres mailowy rekrutacja@opec.pl

lub na adres spółki:
OPEC- TERMO Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 7
86-300 Grudziądz

 

W CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: ,,Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych przesłanych w dokumentach aplikacyjnych dla celów procesu rekrutacyjnego
prowadzonego przez OPEC-TERMO Sp. z o.o. zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą
przetwarzania danych osobowych zawartą w ogłoszeniu’’.

 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

56 45 06 144 lub 56 45 06 291

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art.13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 zwanego dalej RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OPEC-TERMO Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
przy ul. Budowlanych 7.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@opec.grudziadz.pl
3. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych w toku obecnego postępowania
rekrutacyjnego odbywa się w oparciu o:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy,
b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnie wyrażoną zgodę w przypadku pozostałych danych.
4. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych
przepisami prawa.
5. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania
postępowania rekrutacyjnego.
7. Podanie danych osobowych wskazanych w pkt 3 a jest konieczne do realizacji celu, do jakiego zostały
zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana oferty złożonej w
procesie rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowol
8. W każdej chwili przysługuje Pani/ Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

 

Co? Gdzie? Kiedy?

Najnowsze wpisy

PUP GRUDZIĄDZ – z nami możesz znaleźć pracę.
16 kwietnia 2024
29.04 kończy się nabór do Grudziądzkich Amatorskich Prezentacji Artystycznych GAPA
16 kwietnia 2024
Grudziądz w Waszym Obiektywie – zdjęcia od Pani Moniki
16 kwietnia 2024
Najbliższy czwartek DKF i wernisaż fotografii Piotra Bilskiego
16 kwietnia 2024
Rejsy statkiem po Wiśle
15 kwietnia 2024
Klimatyczne dźwięki w stylu „bossa nova” wśród zabytkowych murów ulicy Spichrzowej.
15 kwietnia 2024