Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

Dodatek gazowy

REFUNDACJA PODATKU VAT DLA ODBIORÓCÓW PALIW GAZOWYCH DLA CELÓW
GRZEWCZYCH W 2023 R.

Zwrot podatku VAT dla gospodarstw domowych tylko dla ogrzewających domy i mieszkania gazem
ziemnym dostarczanym za pomocą sieci gazowej (wyłącznie dla celów grzewczych nie ma
możliwości zwrotu podatku VAT używanego do gotowania czy podgrzewania wody).

Głównym źródłem ogrzewania zgłoszonym do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku musi być
urządzenie grzewcze zasilane paliwem gazowym dostarczanym za pomocą sieci gazowej.

Zwrot VAT przysługuje dla:
– jednoosobowych gospodarstw domowych gdy przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty
2.100 zł
– wieloosobowych gospodarstw domowych gdy przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty
1.500 zł na osobę.
Przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych ustala się jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku o refundację
podatku VAT na podstawie:
– dochodów osiągniętych w roku 2021 dla wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r.
– dochodów osiągniętych w roku 2022 dla wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r.
Refundacja kwoty VAT będzie wynikała z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie gazu
od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Wnioski o refundacje składa się w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury wraz z dowodem
uiszczenia zapłaty za fakturę.

Aktualnie brak jest rządowego wzoru wniosku. Po jego ogłoszeniu będzie podany kolejny
komunikat o możliwości składania wniosków.

Co? Gdzie? Kiedy?

Najnowsze wpisy

Przed nami ostatni weekend przedświąteczny – CK Teatr
28 marca 2023
Jarmark Spichrzowy
28 marca 2023
Newsletter Muzeum w Grudziądzu
28 marca 2023
Wyjątkowa Wystawa fotografii autorstwa Katarzyny Kujawskiej
28 marca 2023
„„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
27 marca 2023
Wyjątkowy koncert! – Geotermia Grudziądz
27 marca 2023