Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

Zmiana Taryfy

Z dniem 22.12.2022 roku spółka OPEC GRUDZIĄDZ wprowadzi do stosowania zmiany Taryfy dla ciepła. Zmiana taryfy jest wynikiem wprowadzenia nowelizacji do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło z dnia 23 listopada 2022 r. Zgodnie z zapisami rozporządzenia ceny wynikające ze zmiany taryfy dla odbiorców podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej, wzrosną średnio o 11,16% względem aktualnie stosowanych cen i obowiązywać będą do 30.04.2023 r. Rozporządzenie wprowadza mechanizm zmiany ceny ciepła z uwagi na pokrycie kosztów paliwa, które nie zostały uwzględnione w ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki cenie referencyjnej.

Jednocześnie informujemy, że w aktualnie zatwierdzonej przez Prezesa URE (w dniu 7.12.2022 roku) zmianie taryfy dla grudziądzkiego OPEC-u, cena wytwarzanego ciepła wzrośnie powyżej  ceny od której zgodnie z zapisami Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, wprowadzone zostaną tzw. „rekompensaty”, więc cena ciepła dla uprawnionych odbiorców ciepła systemowego w Grudziądzu wynosić będzie 103,82 zł/GJ (co stanowi wzrost o 9,75% względem wcześniej stosowanych cen).

Treść Decyzji Prezesa URE

Wzory oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1975)

Oświadczenie – rekompensata art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3

Oświadczenie – rekompensata art. 4 ust. 1 pkt 4

Co? Gdzie? Kiedy?

Najnowsze wpisy

Rafał Rutkowski w Grudziądzu
22 marca 2023
MotoMarzanna Grudziądz 2023-03-19
22 marca 2023
stand up w Amuzie
22 marca 2023
JOGA TRENING DUSZY I CIAŁA – Geotermia Grudziądz
22 marca 2023
Obchody Dnia Mikołaja Kopernika Ekonomisty
21 marca 2023
W Oddziale Neurologii i Neuroimmunologii Klinicznej naszego Szpitala włączono chorą do programu leczenia pacjentów ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia (NMOSD) jako pierwszą osobę dorosłą w Polsce!
21 marca 2023